ชุมชนพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ เกาะจิก จ.จันทบุรี


หากพูดถึงพื้นที่ชุมชนบนเกาะเล็กๆ จ.จันทบุรี อาจถูกเข้าใจว่าเป็นเมืองรองตกสำรวจในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกันที่นี่กลับกลายเป็นต้นแบบในด้านการจัดการพลังงานโดยการใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การนำโซลาร์เซลล์ มาประยุกต์ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนให้เข้ากับชีวิตของทุกคนได้อย่างลงตัว


ขอบคุณภาพจาก : www.greenpeace.org


คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA