ช่าง .png

เบื้องต้นทางโครงการคนบันดาลไฟต้องขอขอบคุณ

ที่ให้ความสนใจและติดตามกิจกรรมของโครงการ... ทั้งนี้กิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน

เป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้ว 400 ท่าน (รวมทุกภูมิภาค) ทางโครงการฯ ต้องขออภัย

มา ณ ที่นี้ด้วย และรบกวนให้คอยติดตามเพจอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งถ้าหากมีกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมจะแจ้งทางเพจ