ช่าง .png

เบื้องต้นทางโครงการคนบันดาลไฟต้องขอขอบคุณ

ที่ให้ความสนใจและติดตามกิจกรรมของโครงการ... ทั้งนี้กิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน

เป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้ว 400 ท่าน (รวมทุกภูมิภาค) ทางโครงการฯ ต้องขออภัย

มา ณ ที่นี้ด้วย และรบกวนให้คอยติดตามเพจอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งถ้าหากมีกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมจะแจ้งทางเพจ

     💢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรมช่างบันดาลไฟ ที่กรุงเทพมหานคร รุ่น 1 และ รุ่น 2 จำนวน 40 ท่าน 😊
     📌เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์การอบรมช่างบันดาลไฟ กิจกรรมยกระดับฝีมือให้กับช่างโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยพบกันที่วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 15- 19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

 

👉 ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง Facebook คนบันดาลไฟ

     💢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรมช่างบันดาลไฟ ที่นนทบุรี รุ่น 1 และ รุ่น 2 จำนวน 40 ท่าน 😊
     📌เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์การอบรมช่างบันดาลไฟ กิจกรรมยกระดับฝีมือให้กับช่างโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยพบกันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี วันที่ 15- 19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

👉 ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง Facebook คนบันดาลไฟ