กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้ไบโอ
     

ค้นหาสุดยอดเด็กไทยกับผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จํากัดรูปแบบ
นําเสนอเรื่องราวพลังงานทางเลือกใหม่ Biogas Biomass 

ตอบโจทย์ Clean Energy For Life!! 

การใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน 

+

ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้น

ไม่จํากัดสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ ไร้ขีดจํากัด

ไม่จํากัดรูปแบบ แปลก แตกต่าง ไม่เหมือนใคร

พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ Online

+

ชิงรางวัลและทุนการศึกษา

รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท 

ใครจะเป็นท่ี 1

ของประเทศ!!! 

 

นําเสนอเรื่องราวการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัย

ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากพลังงานหมุนเวียน

Biogas Biomass และตอบโจทย์ 

Clean Energy For Life 

                   กฎกติกา

                   การส่งผลงาน

                   เข้าประกวด 

          1. "ทีมเด็กไทย" จากโรงเรียนท่ัวประเทศ ทีมละไม่เกิน 10 คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จากสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน หรือนอกระบบ ในระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตอนต้นหรือเทียบเท่า 

          2. ส่ง ผลงาน คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวม End Credit) ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งสารคดี ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณา หรือ Viral พร้อมส่ง รายละเอียดให้ครบ ดังนี้

 

  • 2.1  ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร และ E-mail

  • 2.2  ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตําแหน่ง / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์

  • 2.3  เขียนหลักการและเหตุผลที่ทําเรื่องนี้ / เรื่องย่อ

  • 2.4  ทุกทีมต้องถ่ายทําภาพเบื่องหลังการทําางาน ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอโดยไม่ต้องตัดต่อ ส่งมาพร้อมกับผลงาน

          3. ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 20 ทีม และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ 

 VirtualCamp : ค่ายสร้างสรรค์พลังงานสะอาดและผลิตผลงานรอบสองเพื่อสิทธิ์ในการ ชิงรางวัล สุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี กบจูเนียร์ BIO Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้ไบโอ และรางวัลระดับประเทศ 

          4. ในผลงานจะต้อง มี Logo กบจูเนียร์, คนบันดาลไฟ ปี 2, Clean Energy For Life และ Logo ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ส่วนใดก็ได้ เช่น ก่อนเข้า Title, มุมจอ, End Credit)

          5. ใช้ Font CG และเพลงประกอบ ท่ี Download จาก Facebook กบจูเนียร์

เพลงประกอบ หรือ Sound ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิเท่านั้น หรือ หากใช้เพลงอื่นๆ จะต้องมี หนังสืออนุญาติยินยอมการใช้ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

          6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเอง ไม่เคยเผยแพร่ และ ไม่เคยส่งเข้าประกวดโดยได้รับรางวัลจากโครงการฯ อื่นมาก่อน และห้ามลอกเลียนแบบหรือตัดต่อหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งเข้าประกวด

          7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการคนบันดาลไฟ ปี 2


          8.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดทั้งหมดได้ท่ี่ Facebook Fan page / กบจูเนียร์ / คนบันดาลไฟ ** 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

          1. ด้านเนื้อหา : ตรงตามหัวข้อท่ีกําหนด ตอบโจทย์การเป็น Bio Teenergy วัยรุ่นไทย

ท่ีมีความรู้และเข้าใจเรื่องของพลังงานสะอาดเพื่อชีวิต Biogas-Biomass
          2.ด้านความคิดสร้างสรรค์ : เทคนิค การนำ เสนอที่แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์

เป็นที่จดจำ 

          3.ด้านเทคนิคการผลิต : คุณภาพด้าน Production ทั้งถ่ายภาพ, ลำดับภาพ, เสียง,

คอมพิวเตอร์กราฟิก, ผู้ดำเนินรายการ, นักแสดง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการและรูปแบบการส่ง File ผลงาน 

          1.ส่งผลงาน FlashDrive รูปแบบ DATA ไฟล์ FULLHD 1920X1080 / นามสกุล .MP4 .MOV .MPG2 Bitrate ของ VDO 50 Mbps / ระบบเสียง Stereo 2 Channel เท่านั้น 

          2.ภาพเบ้ืองหลังการทำงานเป็นไฟล์ VDO (ไม่ต้องตัดต่อ) รูปแบบ DVDDATA ไฟล์ FULL HD 1920 X 1080 หรือ HD 1280 X 720 นามสกุล .MP4 .MOV .MPG2 (สามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet ถ่ายในแนวนอนและตั้งค่าเป็นระบบ HD)

          3.ภาพเบ้ืองหลังการทำงานเป็นไฟล์ PIC ภาพนิ่งภาพเบื้องหลังการทำงานขอแบบชัดๆ และสวยงาม มีภาพถ่ายหมู่ทีมงานทุกคนเท่ๆ จะดีมาก 1 แผ่น / DVD DATA ไฟล์ .JPG 

 

หมดเขตส่งผลงานรอบแรก

9 ธันวาคม 2564

 

โดยส่งผลงานมาที่ 

โครงการกบจูเนียร์ BIO Teenergy วัยรุ่น ไทยรู้พลังงานใช้ไบโอ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
246/8 ซ. โยธินพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ท่ี
Facebook : กบจูเนียร์,คนบันดาลไฟ และ Line official 

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ท่ี 

Admin คุณผึ้ง 096-9519874 คุณหล่าน 083-6691417 

รายละเอียดเพิ่มเติม