สาน .png

สานโรงสานแรง

     เรื่องราวความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริจาค หรือการสนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างจิตอาสา ชาวบ้าน ชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

FB-สานโรงสานแรง-01-03.jpg

     ร่วมสู้ภัยโควิดด้วยไฟจากฟ้า ให้ส่องสว่าง 77 โรงพยาบาลทั่วไทย
โควิดสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลจำนวนไม่น้อย มีรายจ่ายเพิ่มแต่รายรับลดลง การร่วมบริจาคติดตั้งโซลาร์เซลล์ใน 77 โรงพยาบาลทั่วไทย แห่งละ 100 กิโลวัตต์ จะช่วยโรงพยาบาลลดค่าไฟลงได้แห่งละ 720,000 บาทต่อปี รวม 77 แห่งก็มากถึง 55 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็น 1,380 ล้านบาทตลอดอายุระบบการใช้งาน 25 ปี เงินส่วนนี้โรงพยาบาลสามารถนำไปสู้ภัยโควิดและดูแลผู้ป่วยได้ในระยะยาว ร่วมให้กำลงใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิดระลอก 2

 

ร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลได้ที่

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7

     โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมสู้โควิดด้วยไฟจากฟ้า ให้ส่องสว่างทั่วเมืองป่าตอง โดยมีแผนการติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์ ที่จะช่วยให้โรงพยาบาลป่าตองลดค่าไฟได้ถึง 720,000 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลนำรายได้ที่เหลือจากการประหยัดค่าไฟฟ้าไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และและระบบการรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     โดยโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย ภายใต้แนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า และนำส่วนต่างค่าไฟฟ้าที่ลดได้มาใช้พัฒนาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์