สานโรงสานแรง

     เรื่องราวความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริจาค หรือการสนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างจิตอาสา ชาวบ้าน ชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

     ร่วมสู้ภัยโควิดด้วยไฟจากฟ้า ให้ส่องสว่าง 77 โรงพยาบาลทั่วไทย
โควิดสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลจำนวนไม่น้อย มีรายจ่ายเพิ่มแต่รายรับลดลง การร่วมบริจาคติดตั้งโซลาร์เซลล์ใน 77 โรงพยาบาลทั่วไทย แห่งละ 100 กิโลวัตต์ จะช่วยโรงพยาบาลลดค่าไฟลงได้แห่งละ 720,000 บาทต่อปี รวม 77 แห่งก็มากถึง 55 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็น 1,380 ล้านบาทตลอดอายุระบบการใช้งาน 25 ปี เงินส่วนนี้โรงพยาบาลสามารถนำไปสู้ภัยโควิดและดูแลผู้ป่วยได้ในระยะยาว ร่วมให้กำลงใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยโควิดระลอก 2

 

ร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลได้ที่

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA