รายการคนบันดาลไฟ ปี2

Clean Energy for Life

     สารคดีเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 4 ชนิด คือ โซลาร์เซลล์ / Waste to Energy / Biogas / Biomass ให้ความรู้ทั้งในด้านการจัดการ การผลิต การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ รวมทั้งผลต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14:20 - 14:50 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี หมายเลข 34

EP.01 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จากพืชพลังงานแม่แตง

จุดเริ่มต้นของการมอบแสงไฟส่องสว่าง

ให้ชุมชน สู่การใช้พลังงานสะอาด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงไฟฟ้าแม่แตง โรงไฟฟ้าชีวภาพ

แหล่งผลิตพลังงานสะอาด

ที่ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน

EP.02 ขี้หมูกู้โลก

ประโยชน์ดี๊ดีจากขี้หมู

ของเสียคุณภาพดี

ที่หลายคนเคยรังเกียจ

สู่การสร้างไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ที่สามารถลดค่าไฟในฟาร์ม

ได้ถึงปีละ 70 ล้านบาท

EP.03 โรงไฟฟ้า จากกากมันสำปะหลัง

โรงไฟฟ้าจากกากมันสำปะหลัง

ผลิตไฟฟ้าได้ดี แถมของเสียที่ได้

จากกระบวนการผลิตก็กลายเป็นวัสดุ

ปรับปรุงดิน น้ำเสีย

ช่วยให้เกษตรกรรอบๆ โรงไฟฟ้า

รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งกว่า 6 พันไร่

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA