top of page

Apple กับการใช้พลังงานหมุนเวียน 100%


“เทคโนโลยี” คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เทคโนโลยีที่ดีต้องไม่ทิ้งภาระให้กับสิ่งแวดล้อมและโลก นั่นจึงทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ ในทุกวงการ เริ่มปรับตัวและหันมาพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ


Apple ผู้นำและผู้ผลิตด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก คือหนึ่งในองค์กรที่เริ่มมีนโยบายในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการตั้งพันธกิจในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม


ซึ่งการเริ่มต้นของพันธกิจครั้งนี้ Apple วางแผนการดำเนินนโยบายโดยการใช้พลังงานสะอาด 100% ในทุกกระบวนการ ทั้งในร้านค้าปลีก สำนักงาน ศูนย์ข้อมูล และสถานที่ที่ใช้ร่วมกับบริษัทอื่นใน 43 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทยังประกาศนโยบายต่อพันธมิตรด้านการผลิตอีก 9 แห่ง ให้หันมาใช้พลังงานสะอาด ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Apple 100%


ในฐานการผลิตใหญ่อย่างประเทศจีน Apple ได้ติดตั้งระบบพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์เหนือพื้นดินให้สูงพอที่แสงอาทิตย์จะส่องผ่านเข้ามาได้ เพื่อให้ทุ่งหญ้ายังคงเติบโตได้ต่อไป และยังเป็นแหล่งอาหารของตัวจามรีอีกด้วย


นั่นแสดงให้เห็นว่า Apple และพันธมิตร กำลังสร้างโครงการพลังงานทดแทนใหม่ๆ ทั่วโลก โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อมอบพลังงานทางเลือกที่ดีกว่าให้กับชุมชน ท้องถิ่น และรัฐฯ ซึ่งนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว Apple ยังมีโครงการพลังงานทางเลือกมากมาย เช่น ฟาร์มกังหันลม ระบบพลังงานก๊าซชีวภาพ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน


ปัจจุบันนี้ Apple มีโครงการพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอยู่ 25 โครงการทั่วโลก ซึ่งผลิตพลังงานได้รวมกันถึง 626 เมกะวัตต์ และผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 286 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ. 2017 นับเป็นปริมาณที่มากที่สุดที่เคยผลิตได้ใน 1 ปี นอกจากนี้ยังมีอีก 15 โครงการ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะผลิตพลังงานสะอาดหมุนเวียนได้กว่า 1.4 กิกะวัตต์ใน 11 ประเทศ


นอกจากนี้สำนักงานใหญ่ของ Apple และ กลุ่มพันธมิตรด้านการค้าและการผลิตทั่วโลก ก็ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% นั่นแสดงให้เห็นว่าทิศทางและแนวโน้มการรักษาโลกใบนี้ไว้ โดยเริ่มจากการใช้พลังงานสะอาด เริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ และแน่นอนย่อมกระจายสู่แนวคิดการใช้พลังงานของผู้คนในไม่ช้า เฉกเช่นเดียวกับเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ที่สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น


Comments


bottom of page