top of page

10 เทรนด์นวัตกรรมพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์


ใน พ.ศ.นี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีน โดยเฉพาะด้านการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร “Smart Phone” อย่าง HUAWEI ที่กำลังขยายการตลาดไปทั่วโลก ซึ่งแน่นอนด้วยศักยภาพขนาดนี้ HUAWEI จึงไม่หยุดแค่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสารเท่านั้น


HUAWEI คาดการณ์ว่าในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งพลังงานหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า ในอนาคตสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดของโลกจะมีสัดส่วนของการผลิตที่สูงกว่าการผลิตพลังงานประเภทอื่นๆ รวมกัน ฉะนั้นจากการวิเคราะห์ด้านความคุ้มค่าการลงทุน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นทิศทางที่ดีในการจะนำพลังงานสะอาดเข้ามามีส่วนร่วมด้านใดด้านหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต


10 เทรนด์ที่น่าสนใจในแวดวงพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2568 จะประกอบด้วย 4 หัวข้อแนวคิดหลัก คือ แนวคิดการลดต้นทุนด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การหลอมรวมระหว่างพลังงานสะอาด กับระบบอัจฉริยะ หรือ AI ตลอดจนเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเทรนด์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ระบบอัจฉริยะและทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เทรนด์ที่ 1 : การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 90% ทั่วโลกจะเข้าสู่ระบบดิจิทัล

เทรนด์ที่ 2 : ยกระดับความอัจฉริยะด้วย AI โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 70% จะหันมาใช้เทคโนโลยี AI

เทรนด์ที่ 3 : โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไร้มนุษย์ กว่า 80% โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะไม่ต้องใช้มนุษย์อีกต่อไป

เทรนด์ที่ 4 : การสนับสนุนและทดแทนพลังงานยุคเก่าด้วยโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้น

เทรนด์ที่ 5 : การผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้แบตเตอรีในการกักเก็บพลังงานมากขึ้น 30%

เทรนด์ที่ 6 : โรงไฟฟ้าเสมือน ระบบที่อยู่อาศัยกว่า 80% จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP: Virtual Power Plant)

เทรนด์ที่ 7 : ความปลอดภัยในการใช้งาน เทคโนโลยีตัดวงจรอาร์กฟอลต์ (AFCI: Arc Fault Circuit Interrupters) จะกลายเป็นฟีเจอร์ที่ต้องมีในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และจะกลายมาเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

เทรนด์ที่ 8 : ความหนาแน่นพลังงานที่สูงกว่าเดิมถึง 50% ด้วยแนวโน้มการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้โมดูลเดี่ยวมีความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันการซ่อมบำรุงอินเวอร์เตอร์ก็ควรที่จะง่ายขึ้น

เทรนด์ที่ 9 : ดีไซน์แบบแยกส่วน ส่วนประกอบหลักอย่างอินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้รับการออกแบบให้สามารถแยกส่วนได้

เทรนด์ที่ 10 : ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือได้กลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์


Comments


bottom of page