top of page

“โซลาร์เซลล์” พลังงานทางเลือกเพื่อประโยชน์ของชุมชน🏠


🌪สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย ไม่ว่าจะน้ำท่วม ภัยแล้ง ความแปรปรวนของอากาศ รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหลาย ล้วนเป็นผลกระทบจากภาวะโลกรวน หรือ Climate Change ที่สร้างความสั่นคลอนให้ผู้คนที่อาศัยในโลกใบนี้ในทุกด้าน

โดยในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 องศา โดย Global Risk Index จัดอันดับให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโลกรวนเป็นอันดับ 9 ของโลก และมีความเสี่ยงต่อภัยแล้งสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่มีขีดความสามารถในการรับมืออยู่ในอันดับที่ 39 จาก 48 ประเทศ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการเกษตร รวมถึงความเป็นอยู่ของเราทุกคนเลยทีเดียว🌍


👉ดังนั้นเพื่อการกอบกู้สิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติให้กลับมามีสมดุลอีกครั้ง เราทุกคนสามารถช่วยชะลอภัยพิบัติจากภาวะโลกรวนได้ ด้วยการหันมาใช้ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่ไม่มีวันหมดสิ้นไป ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างมลภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน 😄


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราทุกคนจะรักษ์โลกมากแค่ไหน แต่ก็ต่างรู้กันดีว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปรพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้านั้น ถือเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ และมีราคาที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูง 💸


👉ทว่าในแง่ของประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวนั้นมหาศาลยิ่งกว่า เพราะนอกจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้พื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย ที่ประสบปัญหาสายส่งกระแสไฟฟ้าไปไม่ถึง หรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนวางสายส่ง เช่น บนเกาะ ภูเขาสูง หรือในบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อย ให้ได้มีไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งแสงสว่าง การสื่อสาร การศึกษา สาธารณสุข และเกษตรกรรม 🌾


หนึ่งในต้นแบบของพื้นที่ห่างไกลที่ประสบความสำเร็จจากการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกาะลันตา จ.กระบี่ หนึ่งในเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก แต่ด้วยพื้นที่ที่เกาะลันตาตั้งอยู่สุดปลายแหลมที่ยื่นไปในทะเลอันดามัน และอยู่ในตำแหน่งปลายสายส่ง ทำให้ต้องประสบกับปัญหากระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียร ไฟตก ไฟกระชาก นำไปสู่ความพยายามพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคารีสอร์ต ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ จนทำให้เกาะลันตาเป็นเกาะแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และทำให้การใช้พลังงานสะอาดกลายเป็นจุดแข็งในการท่องเที่ยวของเกาะลันตา ทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกาะลันตาเป็นเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกในประเทศไทย


🏥ส่วนฝั่งสาธารณสุขอย่าง โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก โรงพยาบาลชุมชนบริเวณชายแดนที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเขา มีฐานะยากจน รวมทั้งการเดินทางที่ยากลำบาก ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ดังนั้นนอกเหนือจากการออกหน่วยตรวจในพื้นที่ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลทำได้คือ เลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถลดค่าไฟได้สูงสุด 10% ต่อเดือน จนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น😄


เห็นประโยชน์มากมายของพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แบบนี้แล้ว จึงอยากรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาด ทางเลือกที่เราทุกคนควรเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า

ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุนโยบายแผนพลังงาน 4D1E ในเรื่อง Decarbonization ที่มุ่งการลดคาร์บอน ด้วยการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิสรัปชันด้านพลังงานในอนาคตอันใกล้นี้ ! ! 🌍⚡️ที่มาข้อมูล : https://globalcompact-th.com/news/detail/985

Comments


bottom of page