top of page

ก๊าซเรือนกระจก พิษร้าย ทำลายหมีขั้วโลก❄️


“ก๊าซเรือนกระจก” กลายเป็นคำคุ้นเคยที่ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญต่อการรักษาอุณหภูมิของโลก หากโลกนี้ไม่มีก๊าซเรือนกระจก โลกทั้งใบจะเต็มไปด้วยความหนาวเหน็บจนไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ แต่ถ้าเราปล่อยให้มีก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป จะกลายเป็น “ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก” ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือทำให้เกิดภาวะโลกรวนดังเช่นทุกวันนี้

.

👉หากถามว่า “ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก” คืออะไร คำตอบที่ได้คือ การที่โลกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก ก๊าซเรือนกระจก อย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ สาร CFC จะดูดคลื่นรังสีความร้อนในช่วงเวลากลางวัน และจะปล่อยรังสีความร้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน ซึ่งถ้าไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ กลางวันโลกจะร้อนจัด ส่วนกลางคืนก็จะหนาวจัดเช่นกัน และยังส่งผลให้อุณหภูมิโลกมีความร้อนเฉลี่ยสูงขึ้นจนเกิดความเสียหาย สร้างภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ


🌊จากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกนี่เองที่เป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในขั้วโลก อย่างเจ้าหมีขั้วโลกกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ มีการเผยแพร่งานวิจัยที่ระบุไว้ว่า หมีขั้วโลกมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษนี้ หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันการเชื่อมโยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นเหตุให้หมีขั้วโลกมีอัตราการรอดชีวิตน้อยลง โดยสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ว่าปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกไปกี่ตัน ทำให้หมีมีโอกาสตายมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

.

ผลของการคำนวณคือ โรงไฟฟ้าหลายร้อยแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 60,000,000,000 ตัน เป็นเวลาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้อัตราการอยู่รอดของลูกหมีขั้วโลกในทะเลโบฟอร์ดตอนใต้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอลาสก้าลดลง 4% นับเป็นครั้งแรกที่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงได้แบบนี้ โดยสามารถอธิบายให้ง่ายขึ้นอีกว่า ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนนั้นไปละลายน้ำแข็งที่หมีขั้วโลกใช้หากิน ปกติแล้ววิถีชีวิตของหมีขั้วโลกจะใช้แผ่นน้ำแข็งกลางทะเลเพื่อล่าแมวน้ำเป็นอาหาร เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น แผ่นน้ำแข็งจึงค่อยๆ ละลายหายไป โอกาสในการล่าแมวน้ำของหมีขั้วโลกจึงลดลงไปด้วย ส่งผลให้ประชากรหมีขั้วโลกลดลงไปด้วยเช่นกัน

.

นักวิจัยทำการศึกษาหมีขั้วโลก 13 ชนิด จากทั้งหมด 19 ชนิดทั่วโลก ได้มีคาดการณ์ว่า ระยะเวลาที่หมีขั้วโลกสามารถอดอาหารก่อนที่พวกมันจะสามารถผสมพันธุ์กันได้ และเทียบเคียงกับจำนวนวันที่แผ่นน้ำแข็งจะละลายทั้งหมดในอนาคต ผลการศึกษาที่ได้ชี้ว่า ภายในปี 2040 ประชากรหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฮัดสันและช่องแคบเดวิส ในประเทศแคนาดาจะประสบปัญหาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ และภายในปี 2080 ประชากรหมีขั้วโลกทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ

.

ไม่ใช่ครั้งแรกที่หมีขั้วโลกประสบปัญหาภาวะการสูญพันธุ์ เดิมทีวงจรชีวิตของหมีขั้วโลกเองที่ไม่ได้มีเรื่องของภาวะโลกรวนเข้ามาเกี่ยวข้อง อัตราการรอดชีวิตในช่วงขวบปีแรกก็มีเพียง 65% เท่านั้น และยังมีประเด็นเรื่องของการล่าหมีขั้วโลกจนต้องมีการออกกฎหมายห้ามล่าหมีขั้วโลกไปเมื่อปี 1973

.

ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มจำนวนประชากรหมีให้เพิ่มได้มากขึ้น แต่สุดท้ายชีวิตของเหล่าเจ้าหมีขั้วโลกก็ยังคงไม่ปลอดภัย เพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลให้โลกยังคงร้อนขึ้นทุกวัน

ทางเดียวที่เราจะช่วยกันยืดอายุ ฟื้นฟูประชากรหมีขั้วโลกให้อยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ คือการช่วยกันปรับและเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลก เพื่อเรา และเพื่อชีวิตของหมีขั้วโลก❄️🌏

.

ที่มาข้อมูล :

https://www.facebook.com/WeLovePTT/photos/a.188055031209757/3855296377818919/?type=3

https://www.facebook.com/environman.th/posts/pfbid0uQRsaTxR4nH4x3Zaqw97sWV26BPbSMUmtjK62xNf5LcyerS5Ds5rLkWX5UW5HmSml?_rdc=1&_rdr

https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/featured-stories/774/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000074952

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/climate-change/835851


#คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange

#เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlife


Comentários


bottom of page