top of page
S__3268714.jpg

รายการภารกิจพิชิตตะวัน

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

          Mission ครั้งสำคัญของเมืองไทยกับ 8 ผู้ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่ 11 พื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนพลังงาน พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายโซาร์เซลล์บันดาลไฟฟ้าให้กับหลายพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

E N E R G Y F O R L I F E

EP.01 พลังงานแดดเพื่อศูนย์ 9 ดี กับ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล และ ช่างดำอินดี้ เดินทางไปกอบกู้วิกฤติภัยแล้งด้วยแสงแดด เพื่อทำให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ดี กลับมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีความมั่นคงทางอาหารได้อีกครั้ง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.02 ปอ ภราดล ภารกิจโซลาร์เซลล์เพื่อน้องอิ่มท้อง

แม้ว่าโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี จะตั้งอยู่บนสันเขื่อน แต่กลับขาดแคลนน้ำในการปลูกแปลงผักขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดงบประมาณอาหารของน้องนักเรียน ปอ ภราดล กับภาคีเครือข่ายคนบันดาลไฟ จึงต้องเข้าไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังแดดให้กับแปลงผักในภารกิจครั้งนี้ 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.03 โซลาร์เซลล์เพื่อผู้พิทักษ์ กับ โน้ต วัชรบูล ตอนที่ 1

อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่หน่วยพิทักษ์ห่างไกลที่สำคัญในการปกป้องผืนป่า แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและพลังงานไฟฟ้า ภารกิจพิชิตตะวันในครั้งนี้ มีคุณโน้ต วัชรบูล มาช่วยส่งมอบพลังงานโซลลาร์เซลล์ พลังงานสะอาดที่สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ให้ไฟฟ้าส่องสว่าง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.04 โซลาร์เซลล์เพื่อผู้พิทักษ์ กับ โน้ต วัชรบูล ตอนที่ 2

ในพื้นที่ผาเม่น อุทยานแห่งชาติ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี เป็นจุดที่กำลังก่อสร้างที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้อารามธรรมชาติ แต่ยังขาดปัจจัยพื้นฐานสำคัญ คือ น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการก่อสร้างอาคาร ภารกิจการส่งมอบอุปกรณ์ โซลาร์เซลล์พร้อมเครื่องสูบน้ำจึงเกิดขึ้น 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.05 โซลาร์เซลล์เพื่อน้ำสะอาดที่ห้วยหมากหล่ำ กับ เต๋า ภูศิลป์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ รวมถึงชาวบ้านโดยรอบ ต้องพบกับความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำสะอาด ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค “เต๋า ภูศิลป์” จึงรับภารกิจนำแหล่งน้ำสะอาดจากระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปติดตั้งให้แก่โรงเรียน และชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.06 พลังแดด เพื่อเกาะบุโหลนดอน กับ พล ศิริพล

พล ศิริพล และช่างชัย พร้อมเครือข่ายคนบันดาลไฟ ร่วมใจกันเข้าไปช่วยเหลือชุมชนชาวประมงแห่งเกาะบุโหลนดอน ในทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล เกาะที่มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่กลับใช้การไม่ได้ ภารกิจในครั้งนี้ จึงเป็นภารกิจในการกู้คืนพลังงานสะอาดให้กับเกาะบุโหลนดอน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.07 ก้อง ห้วยไร่ กับ แสงแห่งศรัทธาบนดอยสูง

วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน จึงเลือกใช้แหล่งพลังงานจากโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนดอยสูง แต่เมื่อต้นปีที่แล้วได้เกิดไฟป่าลุกลาม ทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสียหาย ก้อง ห้วยไร่ ร่วมกับ ช่างสันติสุข จึงเข้าไปทำภารกิจติดตั้งพลังงานแห่งศรัทธา คืนแผงโซลาร์เซลล์ที่เสียหายจากไฟป่า เพื่อสืบทอดศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

E N E R G Y F O R L I F E

EP.08 พลังแดด เพื่อคนลุ่มแม่น้ำตาปี กับ พล ศิริพล

ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะถนนหนทางและพลังงานไฟฟ้า ภารกิจครั้งนี้ พล ศิริพล และช่างวีระชัย อินทราช จึงลงพื้นที่ไปทำภารกิจเพิ่มพลังแดด ซึ่งแม้ว่าจะมีต้นยางพาราปกคลุมอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพลังโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.09 โซลาร์เซลล์เพื่อบ้านพักพิงสัตว์จร กับ เก๋ ชลลดา

บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร จ.สุพรรณบุรี ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนนับล้านบาท พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยต่อชีวิตให้กับชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ได้ เก๋ ชลลดา พร้อมกับทีม Nine Solar Power จึงลงพื้นที่ทำภารกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30,000 บาทต่อปี

E N E R G Y F O R L I F E

EP.10 พลังแดดเพื่อชาวดอย กับ หนุ่ม คงกะพัน ตอนที่ 1

“บ้านแม่ป๊อกบน” หมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ มีที่พึ่งทางการแพทย์เดียว คือ สถานีบริการสาธารณสุขชุมชนดอยหลวง แต่ด้วยความ ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก “หนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ” จึงอาสาขึ้นดอย พร้อมทีม Solar Academy ไปซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล์ ให้หมู่บ้านแห่งนี้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.11 พลังแดด เพื่อพี่น้องบนดอย กับ หนุ่ม คงกะพัน ตอนที่ 2

หนุ่ม คงกะพัน ยังคงดำเนินภารกิจอยู่ที่ “บ้านแม่ป๊อกบน” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ด้วยเส้นทางที่ทุรกันดารและห่างไกล ถึงแม้เคยมีการติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้าน แต่ด้วยกาลเวลาและขาดการบำรุงรักษาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้นำทีมภาคีเครือข่ายคนบันดาลไฟในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใหม่

E N E R G Y F O R L I F E

EP.12 ประมวลความสำเร็จโครงการภารกิจพิชิตตะวัน ตอนที่ 1

ตามไปดูความสำเร็จของภารกิจพิชิตตะวัน หลังจากภารกิจการติดตั้งและซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยสำเร็จแล้ว การใช้งานโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมา พลังงานสะอาดเหล่านี้ได้ส่งผลอย่างไรบ้าง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.13 ประมวลความสำเร็จโครงการภารกิจพิชิตตะวัน ตอนที่ 2

หลังการติดตั้งและใช้งานพลังงานสะอาดเหล่านี้ได้ส่งผลอย่างไร? ประมวลความสาเร็จ จากโครงการภารกิจพิชิตตะวัน ที่ได้นำพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ เข้าไปสนับสนุน แก้ปัญหา ในพื้นที่ๆ ขาดแคลนพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ด้านต่างๆ ร่วมถึงคุณภาพชีวิตในชุมชน

bottom of page