top of page
67586017_1350141678476391_34756346600279

รายการคนบันดาลไฟ

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

      แรงบันดาลใจจากบุคคลและสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริงของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.01 รพ.จะนะ โรงพยาบาลบันดาลไฟ

สำหรับแนวคิดของ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ "หลังคาโซลาร์เซลล์แห่งนี้ไม่ได้เพียงแค่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่นี่คือต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือก โดยสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ เพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.02 พระครูวิมลปัญญาคุณ พระนักปฏิวัติพลังงานบนหลังคา

โรงเรียนศรีแสงธรรม ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าและสวนไร่นา ณ บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จากความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน พระครูจึงประยุกต์แผงโซลาร์เซลล์เก่า เป็นสื่อการสอนปัจจุบันกลายเป็นต้นแบบหลักสูตรโซลาร์เซลล์ระดับประเทศ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.03 ช่างดำอินดี้ กระท่อมดินกินแดด นาช่างดำ

บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ของ

‘กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ’ ได้สร้างพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถใช้กับเครื่องไช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกในบ้าน และใช้กับเครื่องมือทางการเกษตรต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เครื่องมือเบาไปจนถึงเครื่องมือหนัก 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.04 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่

จากจุดเริ่มต้นที่นักคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมก่อตั้งเครือข่าย โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี จึงเกิดแนวคิดเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน และการเริ่มต้นทดลองติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จนถูกพัฒนาไปสู่ “มหา’ลัยเคลื่อนที่” ที่สร้างกลไกการพึ่งตนเองผ่าน โมเดล 1 เรือน 5 โรง ให้กับชุมชนทั่วภาคใต้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.05 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

ตามติดพระครูวิมลปัญญาคุณ

ไปบันดาลไฟจากแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้าน ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี และตามไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือ กับภัยพิบัติ ของเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์ฉุกเฉินเพื่อการสื่อสารให้กับชุมชน เพื่อรับมือกับอุทกภัย และวาตภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

E N E R G Y F O R L I F E

EP.06 เอก ยุทธการ ผู้บริหารต้นทุน ด้วยพลังงานบนหลังคา

ทุกการขับเคลื่อนธุรกิจต้องใช้พลังงาน พลังงาน คือ ต้นทุนการผลิต หากธุรกิจสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้ก็คงจะดีไม่น้อย การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังงานไฟจากฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือโลกด้วยพลังงานสะอาด

E N E R G Y F O R L I F E

EP.07 โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

หลายสิบปีที่ชาวบ้าน ‘ป่าเด็ง’ ต้องอยู่กับความมืด มีเพียง แสงเทียนและแสงตะเกียง ชาวบ้านจึงต้องสร้างแหล่งพลังงานของตนเอง จากพลังงานสะอาดใกล้ตัว เพื่อทดแทนพลังงานหลักที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จนกลายเป็น หมู่บ้านต้นแบบในนาม ‘ป่าเด็งโมเดล’

E N E R G Y F O R L I F E

EP.08 บ้านคนมีไฟ

กวี จงคงคาวุฒิ ผู้สร้างระบบ

โซลาร์เซลล์บนหลังคาทาวน์เฮ้าส์ด้วยตนเอง เภสัชกร เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ บ้านกลางเมืองพิษณุโลก ผู้สรรสร้างออกแบบธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ และฒัฑฐณี ดีผิว หญิงสาวผู้มีใจรักพลังงานสะอาด และใช้ชีวิตอยู่กับพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันต่ำ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.09 เกาะเนกรอส อ๊อกซิเดนทัล

เกาะเนกรอส อ๊อกซิเดนทัล เมืองที่พระอาทิตย์ฉายแสงได้เจิดจ้ามากที่สุด ทำให้มีศักยภาพในการรับความเข้มข้นของรังสีดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า SACASUN โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรหลายสิบล้านคน 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.10 หนองตาแต้ม “หมู่บ้านบันดาลไฟ”

ความมืดมิดกว่า 60 ปีที่ผ่านมา ของหมู่บ้านวังวนชลประทาน ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหมู่บ้านที่สว่างไสวด้วยพลังงานไฟฟ้าจากตนเอง ด้วยความช่วยเหลือจาก อบต.หนองตาแต้ม ทำให้ชาวบ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ได้มีพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.11 เรือพิทักษ์สมุทร เรือพลังงานแสงอาทิตย์

“เรือพิทักษ์สมุทร” นวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่นอกจากจะขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์แล้ว ยังลดมลพิษที่จะปล่อยสู่ท้องทะเล ลดเสียงรบกวนสัตว์น้ำ และสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลางทะเลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

E N E R G Y F O R L I F E

EP.12 วีรชัย อินทราช ภาคใต้โซลาร์เซลล์

วีรชัย อินทราช เดินทางติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด โดยการติดตั้งในแต่ละครั้ง เปรียบเสมือนวิทยาลัยเคลื่อนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมให้กับผู้คนที่สนใจ เป็นการขยายเครือข่ายช่างโซลาร์เซลล์ ให้ทั่วพื้นที่ภาคใต้ 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.13 เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 1

ในปี คศ.2018 ที่ผ่านมา ประเทศเยอรมันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรวมกันได้มากถึง 40% เป็นผู้นำในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่เพียงแต่สร้างพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างระบบวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานได้อย่างครบวงจร

E N E R G Y F O R L I F E

EP.14 เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 2

เมือง Freiburg สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเมืองที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกหนทุกแห่ง รวมถึงหมู่บ้าน Vauban และย่านที่อยู่อาศัย Risefeld ที่นอกจากจะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์แล้ว ยังมีวิถีการใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่า เป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่ลดการสร้างมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.15 ลันตาโมเดล เกาะพลังแดด

“เกาะลันตา” จ.กระบี่ 1 ใน 10 เกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก แต่ต้องประสบกับปัญหาไฟฟ้าที่ไม่เสถียร นำไปสู่ความพยายามพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคารีสอร์ท ร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ จนทำให้เกาะลันตาเป็นเกาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.16 ครูชัย ฟูกูโอกะแห่งสวนป่านาผัก

กว่า 6 ปีแล้วที่ ครูชัย ศรีสูงเนิน เลือกทำนาแบบฟูกูโอกะ หลังจากนั้นก็นำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง ทั้งในบ้านและสวนเกษตรอินทรีย์ ถึงแม้จะเป็นครอบครัวเดียวในชุมชนที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์แต่ก็ไม่ทำให้ครูรู้สึกท้อ เพราะเชื่อว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” และต้องเริ่มจากตัวเอง

E N E R G Y F O R L I F E

EP.17 เกาหลีใต้ อะพาร์ตเมนต์คุณป้า โซลาร์ล้านครัวเรือน

กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ มีภูมิประเทศเป็นเมืองปิด ไม่มีทางออกสู่ทะเล “พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์” จึงเป็นทางเลือก ที่จะทำให้เกาหลีใต้ ลดการนำเข้าพลังงานถ่านหิน และหันมาเป็นผู้นำด้าน พลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนี้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.18 สวนน้อยในฝัน กับนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (โซลาร์เซลล์)

พบกับแรงบันดาลใจจาก อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ที่สร้างสวนน้อย ที่แสนสงบ ปราศจากไฟฟ้าและเลือกที่จะพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเรื่องราวของ ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล เจ้าของรางวัลระดับโลก ในฐานะนักประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.19 2 คนสุรินทร์กินแดด

จากกำลังใจในการยึดแนวทางชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้คน 2 คน จากจังหวัดสุรินทร์ ยึดแนวทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ผนวกกับความรู้ทางด้านพลังงานทางเลือก ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีเกษตรกรรมได้อย่างลงตัว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

E N E R G Y F O R L I F E

EP.20 ภาคิน จิรัฐพล คนกินแดดแดนใต้

2 คน 2 รูปแบบการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ภายในครัวเรือน จากเครือข่ายคนกินแดดภาคใต้ จ.พัทลุง ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับไฟหลวง เพื่อลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน และการเลือกใช้พลังงานทางเลือกอย่างโซลาร์เซลล์ จากที่ต้องพบวิกฤตด้านพลังงานไม่มีไฟฟ้าใช้ สู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มระบบภายในบ้าน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.21 ปรมาจารย์แห่งวงการโซลาร์เซลล์

เมื่อนักวิชาการด้านพลังงานสะอาดเลือกเดินทางสายธรรม จึงเกิดเป็นปรมาจารย์แห่งวงการโซลาร์เซลล์ พระอาจารย์ที่จาริกแสวงบุญไปตามวัดทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานมาช่วยลดปัจจัยค่าใช้จ่ายให้กับวัด รวมถึงชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือ ก็ได้นำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.22 จีน มหาอำนาจโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 1

สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกแล้ว ในด้านพลังงาน ประเทศจีนก็ยังเป็นมหาอำนาจแห่งโซลาร์เซลล์อีกด้วย ด้วยพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ ที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้กว่าพันล้านกิโลวัตต์ต่อปี และยังเป็นการสร้างพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.23 จีน มหาอำนาจโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 2

พลังงานสะอาดในประเทศจีน ไม่ได้เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในภาคของอุตสาหรรมเพียงเท่านั้น แต่รัฐบาลจีนยังนำประโยชน์ของโซลาร์เซลล์มาสร้างอาชีพให้กับเด็กรุ่นใหม่ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยากจน รวมถึงผู้สูงอายุก็ยังสามารถมีรายได้จากการขายไฟให้กับรัฐบาลจีน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.24 ญี่ปุ่น ตอนที่ 1 จากภัยพิบัติ สู่หมู่บ้านพลังงานสะอาด 100%

“HOPE” หรือ หมู่บ้าน Higashi Matsushima City Smart Disaster Prevention Eco Town เป็นหมู่บ้าน Microgrid เพื่อผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในอดีตที่พัดเข้าถล่มเมืองที่ติดอยู่กับชายฝั่งในภูมิภาคโทโฮขุ ทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั่วทั้งภูมิภาคติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พึ่งพาพลังงานตัวเอง 100% หมู่บ้านแรกของญี่ปุ่น

E N E R G Y F O R L I F E

EP.25 ญี่ปุ่น ตอนที่ 2 นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร

ญี่ปุ่น เป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรม และเป็นประเทศเกษตรกรรม และเมื่อเกิดนวัตกรรมทางการเกษตร ที่แสงอาทิตย์สามารถให้พลังงานไฟฟ้าและให้ผลผลิตทางการเกษตรได้พร้อมกัน การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบบ “SolarSharing” จึงเกิดขึ้น 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.26 นโยบายพลังงานสะอาดบนเกาะไต้หวัน

ปัจจุบันรัฐบาลไต้หวัน ผลักดันนโยบายพลังงานสีเขียว (Green Policy) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ซึ่งไม่เพียงสร้างความมั่นคงทางพลังงาน แต่ยังตั้งเป้าเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 2019 ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน 

bottom of page