top of page

E N E R G Y F O R L I F E

EP.01 รพ.จะนะ โรงพยาบาลบันดาลไฟ

“คุณค่าของการสร้างโลกที่ดีกว่าคือมีพลังงานสะอาดให้ลูกหลานได้ใช้ ซึ่งการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกัน มากกว่าการประหยังค่าไฟคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่โลกซึ่งมันประเมินค่าเป็นเม็ดเงินไม่ได้” แรงบันดาลใจจาก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.02 พระครูวิมล พระนักปฏิวัติพลังงาน

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู้เปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้างโคกอีโด่ย ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ให้กลายเป็นโรงเรียนศรีแสงธรรม มอบความรู้ มอบโอกาศให้แก่เด็กๆ และความคลาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นแรงพลักดันให้พระครูนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

E N E R G Y F O R L I F E

EP.03 ช่างดำ กระท่อมดินกินแดด

“แม่ยายผมจะต้องได้ใช้โซลาร์เซลล์!!” ช่างดำอินดี้ จากอดีตช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากสารตะกั่ว กลายมาเป็นช่างโซลาร์เซลล์ที่ให้ชีวิตกับพืชผัก ด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ของ กระท่อมดินกินแดด

E N E R G Y F O R L I F E

EP.04 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่

“มหา’ลัยเคลื่อนที่” ไม่ใช่เพียงรถโซลาร์เซลล์ที่เคลื่อนที่ได้ แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงและสร้างกลไกการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนได้ ผ่านพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ไปสู่พลังงานน้ำ แก๊ส แหล่งอาหาร และการเรียนรู้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.05 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

ภัยพิบัติไม่ได้นำมาซึ่งเพียงการหายไปของไฟฟ้า หรือแค่ความมืดมืด แต่การสื่อสารเพื่อการบรรเทาภัยก็หายไปด้วย เราจึงต้องรู้จักที่จะเก็บแดดซึ่งเป็นดั่งขุมพลังงานของโลกมาใช้ประโยชน์ จึงจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.06 เอก ยุทธการ ผู้บริหารต้นทุน ด้วยพลังงานบนหลังคา

ธุรกิจที่ดี ต้องรู้จักการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า และสามารถพึ่งพาตนเองได้ คุณเอก ยุทธการ เลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจทางการเกษตรแบบผสมผสาน ที่นอกจากจะช่วยโลกจากการใช้พลังงานสะอาดแล้ว พลังงานที่เหลือใช้ยังสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.07 โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

‘ป่าเด็ง’ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สร้างแหล่งพลังงานของตนเอง จากเพื่อทดแทนพลังงานหลักที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงจากแก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวล 3 แหล่งพลังงานที่ช่วยให้ชาวบ้านมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้หลัก เศรษฐกิจ พอเพียง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.08 ภก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ 

เภสัชกร เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ ผู้มีใจรักในธรรมชาติ เริ่มต้นจุดไอเดียการสร้างระบบน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนที่จะต่อยอดเรื่องราวของพลังงานไฟจากฟ้า ให้กลายเป็น พลังงานไฟฟ้าหลักในบ้าน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.09 เกาะเนกรอส อ๊อกซิเดนทัล

โรงไฟฟ้า SACASUN มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มากพอจะป้อนเข้าสู่โครงข่ายหลักทั้งระบบของภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์ และเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจว่าไม่ใช่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ได้รับการผลักดันให้บันดาลไฟจากดวงอาทิตย์ให้ถือกำเนิดขึ้น

E N E R G Y F O R L I F E

EP.10 หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

“โครงการชุมชนไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพึ่งพาตนเอง” โดย อบต.หนองตาแต้ม มอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์ ทำให้หมู่บ้านวังวนชลประทานสว่างไสวได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากตเอง และยังบันดาลความสุขจากแสงสว่างให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.11 เรือพิทักษ์สมุทร เรือพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นเวลานานนับ 10 ปี ที่สุวรรณ พิทักษ์สินธร หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการทางทะเลที่ 4 จ.ตราด ต้องพิสูจน์ความเชื่อที่มีต่อการปกป้องทรัพยากรทางทะเล ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่กลับต้องใช้เรือเครื่องยนต์ที่มีผลกระทบทั้งเสียงและน้ำมันที่ต้องลงสู่ทะเล จึงมีแนวคิด “เรือพลังงานไฟฟ้า” เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานและลดการส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

E N E R G Y F O R L I F E

EP.12 วีรชัย อินทราช

จากช่างจิตอาสา ขับเคลื่อนสู่การทำงานภาคธุรกิจ ‘บริษัทภาคใต้โซลาร์เซลล์’ ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ไม่เพียงแค่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน หรือความสามารถการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือ การเป็นธุรกิจที่คืนกำไร เพื่อช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานสะอาด 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.13 เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 1

ความเป็นต้นแบบด้านพลังงานของประเทศเยอรมนี ที่ใช้ทุกพื้นที่ว่างเหนือดาดฟ้าผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ไม่เพียงแต่ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังมาจากการสร้างเมือง สร้างชุนชน และสภาพแวดล้อม ตลอดจนออกแบบวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานให้น้อยที่สุด และลดการสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.14 เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 2 

ประชากรเมืองไฟร์บวร์ค เน้นการเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ จักรยาน หรือการเดินเท้า เป็นหลัก เพื่อประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ร่วมกันกับการใช้พลังงานสะอาดจากแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้เมืองไฟร์บวร์คเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ และปลอดมลพิษ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.15 ลันตาโมเดล เกาะพลังแดด

เกาะลันตา เป็นเกาะแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใช้ทั่วไปบนเกาะ ซึ่งสามารถลดภาระให้กับระบบไฟฟ้าสายส่งของภาครัฐได้ และได้กลายเป็นจุดขายให้กับการท่องเที่ยวของเกาะลันตา ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.16 ครูชัย ศรีสูงเนิน ฟูกูโอกะแห่งสวนป่านาผัก

จากความพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาอาศัยธรรมชาติให้มากที่สุดอย่างจริงจังของครูชัย ทั้งการทำนาไม่ใช้สารเคมี ไม่ฆ่าสัตว์ การปลูกผักกินเอง และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ทั้งภรรยาและลูก ๆ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันจนเกิดการเรียนรู้ชีวิตจากการพาทำ

E N E R G Y F O R L I F E

EP.17 สวนน้อยในฝัน รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ

รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ เลือกจะใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการสร้างสวนเล็กๆ ของตัวเอง เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากตัวเอง ในการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนน้อยแห่งนี้ และยังเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.18 ครูหงวน คนสุรินทร์กินแดด ตอนที่ 1

ครูหงวนเลือกใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มาปรับใช้กับการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองในสวนของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากการลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถนำมาใช้ได้จริงภายในสวน และเกิดเป็น “ไร่นาสวนผสม” ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร

E N E R G Y F O R L I F E

EP.19 ลุงดำเกิง คนสุรินทร์กินแดด ตอนที่ 2

ลุงดำเกิง ได้มีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้พลังงานทางเลือก และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในถานะผู้ใหญ่บ้านของตำบลชุมแสง จึงนำความรู้ที่ได้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ น้อยๆ จนถึงรถเข็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ และมอบให้กับหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

EP.20 ภาคิน จิรัฐพล คนกินแดดแดนใต้

ภาคิน เพชรสง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ทดลองและคิดค้น นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ 

จิรัฐพล สอนทอง เปลี่ยนวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึง เป็นโอกาสที่ได้เริ่มใช้โซลาร์เซลล์จากโครงการโซลาร์โฮมของรัฐบาล 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.21 พระอาจารย์นัน จารุวัณโน ปรมาจารย์แห่งวงการโซลาร์เซลล์

พระอาจารย์นันท์ จารุวัณโน จาริกแสวงบุญไปตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีเมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส มาเผยแพร่ให้กับวัดต่างๆ รวมถึงการอบรมพระลูกวัดให้เข้าถึงการรู้แจ้งของเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อช่วยลดทอนปัจจัยของวัด เกิดเป็นเครือข่ายพลังงานสะอาดในวัด 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.22 จีน มหาอำนาจโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 1

พื้นที่เหนือทะเลทรายโกบีต้องผ่านการ “บำบัดทะเลทราย” จึงจะสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นับล้านแผ่นและสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญของประเทศ ไปดูกันว่าเขามีวิธีอย่างไร และไปดูโรงเรือนที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการหมุนเวียนพลังงานเพื่อการเกษตร เปลี่ยนพลังงานสะอาดให้กลายเป็นผลผลิต บนพื้นที่กว่า 120 โรงเรือน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.23 จีน มหาอำนาจโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 2

ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ให้สามารถขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลจีนได้ จึงมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอาคาร และบ้านเรือนต่างๆ และคุณลุง ฉวี กั๋วะ รุ่ย เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่เกษียณอายุแล้ว ไม่ได้มีรายได้เป็นของตัวเอง จนกระทั่งได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า

E N E R G Y F O R L I F E

EP.24 HOPE หมู่บ้านพลังงานสะอาด

หมู่บ้าน “HOPE” เป็นหมู่บ้านที่สร้างมาเพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และเกิดคลื่นซึนามิ โดยใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ 100% ถึงแม้หมู่บ้านแห่งนี้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สามารถพึงพาตนเองในด้านพลังงานได้ ด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และเป็นหมู่บ้าน Microgrid แห่งแรกของญี่ปุ่น

E N E R G Y F O R L I F E

EP.25 ญี่ปุ่น ตอนที่ 2 นวัตกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร

ประเทศญี่ปุ่น ใช้นวัตกรรมโซลาเซลล์มารวมกันกับภาคการเกษตรกรรม เพื่อการผลิตไฟฟ้าให้กับแปลงผักที่อยู่ด้านใต้ของแผงโซลาร์เซลล์ ในขณะที่แสงอาทิตย์ก็ยังคงส่องไปถึงพืชผักต่างๆ เรียกได้ว่า ได้ทั้งพลังงาน ได้ทั้งผลผลิตทางกรเกษตร และยังทำให้แปลงผักแห่งนี้สามารถพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติได้ 100%

E N E R G Y F O R L I F E

EP.26 นโยบายพลังงานสะอาดบนเกาะไต้หวัน

นโยบายพลังงานสีเขียว (Green Policy) กฎหมายการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน 2019 (REDA) ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 20% จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 5% 

E N E R G Y F O R L I F E

EP.Special ที่พัก Baan Boom Boxer

รีวิวที่พัก 0 บาท สวย สะอาด สงบ ท่ามกลางธรรมชาติ ที่พัก Baan Boom Boxer หนึ่งเดียวบนเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ที่ใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ 100 เปอร์เซนต์

ทำไมที่นี่ค่าไฟเป็น 0 จนกลายเป็นจุดนัดพบของ นักท่องเที่ยวสาย Eco ผู้มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วคุณจะรู้ว่า...โรงแรมก็ใช้โซลาร์เซลล์ได้

E N E R G Y F O R L I F E

EP.Special กาแฟเฉยเลย

คอกาแฟห้ามพลาดกับเคล็ดลับความอร่อย ของกาแฟ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย “กาแฟเฉยเลย” กาแฟท้องถิ่นเมืองเลยมีดีที่ความหอมกรุ่นกับการลงลึกถึงเคล็ดลับความอร่อย ที่ใครได้ดื่มแล้วจะตาสว่างเรื่องโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

EP.Special สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา

พักโรงแรมอย่างไรให้โลกไม่ร้อน "สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา" โรงแรมที่เปลี่ยนหลังคาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรมและเอื้อต่อไลฟ์สไตส์นักท่องเที่ยวสาย Green แล้วคุณจะรู้ว่าคุณรักโลกแค่ไหน

E N E R G Y F O R L I F E

EP.Special นงค์ YouTuber ด้านพลังงานสะอาด

"เรียนรู้และต้องลองทำ ก็จะสามารถต่อยอดได้" นงค์ หนึ่งในผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยตนเองโดยการเปิด YouTube จากการค้นคว้าสู่การแบ่งปัน ปัจจุบัน นงค์กลายเป็น YouTuber ด้านพลังงานสะอาด เจ้าของช่องบ้านหลังน้อย พลังงานทดแทน ที่มียอดวิวรวมกว่า 6ล้านวิว

คนบันดาลใจ

bottom of page