top of page

WASTE TO ENERGY จากขยะ…สู่ไฟฟ้าพลังงานสะอาด


เคยนับไหมว่าในวันนึงพวกเราสร้างให้เกิดขยะมาแล้วกี่ชิ้น แล้วแต่ละชิ้นไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง…เชื่อว่าพี่น้องคนบันดาลไฟหลายคน อาจเคยได้ยินการรณรงค์และการแนะนำให้ลดและคัดแยกขยะกันมาบ้าง อาจมีร่วมมือบ้าง หละหลวมบ้างตามโอกาส แต่วันนี้แอดมินมีจุดหมายปลายทางใหม่ในการเดินทางของน้องขยะในมือทุกคนมาฝากกัน เผื่อจะได้กระตุ้นจิตสำนึก มองเห็นข้อดี และร่วมจัดการขยะกันอีกสักรอบ


“ขยะ” เป็นปัญหาสำคัญของเมืองใหญ่ เมืองรอง และอีกหลาย ๆ เมือง ยิ่งประชากรมีความหนาแน่นมากเท่าไร กำลังในการผลิตขยะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแต่ละเมืองก็มีแนวทางจัดการขยะซึ่งแตกต่างกันไป ทั้งการลดใช้เพื่อผลิตขยะให้น้อยลง การนำขยะกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ หรือแม้กระทั้งการฝังกลบ เผาทำลายก็ง่ายดี แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้หรืออาจมองข้ามไป “ขยะ” ในมือของทุกคน ตอนนี้สามารถผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาด ก่อเกิดประโยชน์และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนได้แล้ว


WASTE TO ENERGY หรือ ขยะสู่พลังงานไฟฟ้า คือ การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานโดยผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เกิดก๊าซ ซึ่งมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาก๊าซที่เกิดในหลุมฝังกลบขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทันที ซึ่งผสมระหว่างก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเรียกก๊าซที่เกิดขึ้นในหลุมฝังกลบขยะว่า "ก๊าซหลุมฝังกลบ หรือ Landfill Gas" เล่าให้ฟังง่าย ๆ คือ เมื่อขยะมาถึงหลุมฝังกลบ หมักหมมกันมาสักพัก ก็จะเกิดการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะ จะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ต้องใช้อากาศหรือไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราสามารถแยกเอาขยะอินทรีย์ออกมาได้ และสร้างระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (Reactor) เราก็สามารถผลิตก๊าซผสมนี้ได้และนำไปผลิตพลังงานได้เช่นกัน แถมง่ายต่อการจัดการอีกด้วย


ทั้งนี้ เรายังมีขยะประเภทอื่นที่ไม่ย่อยสลาย แต่เผาไหม้ได้อีกจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้เหมือนกันนะ ด้วยกระบวนการทางความร้อนหรือการเผา ซึ่งเราเรียกง่าย ๆ ว่า “เตาเผาขยะ” เมื่อขยะผ่านการเผาแล้ว ก็เกิดพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งประเทศในเขตเมืองหนาว จะนิยมนำเอาความร้อนจากการเผาขยะนี้ส่งไปใช้ตามบ้านเรือนเพื่อให้ความอบอุ่น แต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้ใช้ความร้อนตามบ้านเรือน จึงเอาความร้อนที่ได้ไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง จึงเป็นที่มาของ “โรงไฟฟ้าขยะ”


WASTE TO ENERGY จึงถือเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่สะอาด ลดขยะ ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม แถมยังได้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกด้วย เสียเวลาอีกคนละนิดมาร่วมจัดการขยะในมือ ในบ้าน ในชุมชน ถึงแม้ขยะทั้งหมดอาจไปไม่ถึงโรงไฟฟ้า แต่มีส่วนหนึ่งที่สามารถนำสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะด้วย แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันอีกครั้งในการบริหารจัดการ ดูแลขยะของตัวเอง เชื่อว่าบ้านเมืองของเราจะสะอาดขึ้นอย่างแน่นอน …ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นนั่นเอง

Comments


bottom of page