top of page

CleanCUBE @ กรุงโซลย่อขยะให้เล็ก… เพื่อง่ายต่อโลก


“ขยะเยอะ” ส่งผลให้ต้องมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ คือ ยิ่งขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไรเราก็ต้องขยายถังขยะหรือภูเขาขยะมากขึ้น เพื่อรอการจัดการต่ออย่างนั้นหรือ? สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจให้ประเทศเกาหลีใต้ผลิตถังขยะ CleanCUBE เพื่อย่อขยะให้ง่ายต่อการจัดการ ด้วยระบบการบีบอัดขยะในขั้นตอนเดียว สะดวก ง่าย เร็ว สามารถนำไปจัดการต่อและผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากขยะได้ทันที


เมื่อเมืองหลวงอย่างกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เคยประสบปัญหาถังขยะล้นตามท้องถนน เทคโนโลยีถังขยะอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ “CleanCUBE” ที่สามารถบีบอัดขยะให้เล็กลง และบรรจุขยะได้มากกว่าถังขยะทั่วไปถึง 5 เท่า จึงถูกนำมาใช้งาน พร้อมเทคโนโลยีแจ้งเตือนถังขยะเต็มแบบเรียลไทม์ ทำให้กรุงโซลสามารถลดค่าใช้จ่ายของการเก็บรวบรวมขยะในเมืองได้ถึง 83% และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น เช่น การนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้อีก 46% แนวคิดการบีบอัดขยะนี้ ตัวถังขยะเองก็คำนึงถึงที่มาของแหล่งพลังงานด้วย โดยการนำระบบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้อย่างเต็มระบบ โดยทั้งหมดนี้มาจากการที่บริษัทท้องถิ่นของกรุงโซล “Ecube Labs” ที่ใช้ไอเดียการเลียนแบบพฤติกรรมการใช้มือหรือเท้ากดขยะเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะล้นออกจากถังนั่นเอง


นอกจากระบบการจัดการกับขยะทั่วไปที่แสนจะชาญฉลาดแล้ว การจัดการกับขยะอาหารก็เจ๋งไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน เพราะกรุงโซลก็มีถังขยะอัจฉริยะสำหรับรีไซเคิลขยะจากเศษอาหารโดยเฉพาะ ช่วยลดปัญหาจากขยะอาหารในเมืองลงไปถึง 47,000 ตัน ใน 6 ปี และช่วยรีไซเคิลขยะจากอาหารจาก 2% เป็น 95% โดยถังขยะที่ว่านี้ได้ถูกติดตั้งทั่วกรุงโซลจำนวน 6,000 เครื่อง วิธีการทิ้งก็คือ ก่อนจะทิ้งขยะเศษอาหาร ประชาชนจะต้องชั่งน้ำหนักขยะด้วยเครื่องชั่งเก็บข้อมูลที่มากับถังขยะซึ่งจะมีการเรียกเก็บเงินกับผู้ทิ้งต่อไปจากข้อมูลในบัตรประชาชน วิธีการนี้จะช่วยลดน้ำหนักจากขยะที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำถึง 80% และช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบในการจัดการกับขยะเหล่านี้ไปได้ถึง 8.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยขยะจากอาหารที่ประชาชนทิ้งจะถูกนำไปทำเป็นน้ำมันไบโอ(เคาะ)ก๊าซชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยหมักสำหรับใช้ในการเกษตรของครัวเรือนต่อไป


“CleanCUBE” จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการวางแผนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างสะดวกได้ทันที ไม่ว่าจะไปจบด้วยทางไหน ต้นทางอย่างจิตสำนึกคนในเมืองก็เป็นสิ่งที่สำคัญ หากเรารู้จักลดการทิ้งขยะและการแยกขยะเบื้องต้นทำจนเป็นนิสัย เมืองของเราคงสวยงามและผู้คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่แพ้กรุงโซลเลยComments


bottom of page