top of page

“ใต้หวัน” ว่าที่ผู้นำพลังงานสะอาดแห่งอนาคตคุณรู้จักประเทศ “ไตหวัน” อย่างไรบ้าง?


ที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อาหารอร่อย หรือ ต้นกำเนิดของการผลิตชานมไข่มุก ซึ่งคุณอาจจะมองประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้เปลี่ยนไป หากคุณได้รู้ว่า “ไต้หวัน” กำลังก้าวสู่ประเทศผู้นำด้านการใช้พลังงานสะอาดแห่งอนาคต


“ไต้หวัน” เป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เซลล์ Photovoltaic (PV Cells) ที่มีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ผลิตไฟ LED เป็นอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านรีไซเคิลแล้วเพื่อผลิตเป็นผ้าส่งออก อันดับ 1 ของโลก และที่สำคัญไต้หวันมีบริษัทผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกว่า 8,000 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2562 กว่า 999.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนั่นทำให้ไต้หวันทยานสู่ประเทศที่เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้น ๆ ของโลก


ซึ่งความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ไม่ได้ทำให้ไต้หวันหยุดพัฒนาและยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ซึ่งถูกผลักดันให้เป็นวาระสำคัญในการประชุมต่าง ๆ และเป็นนโยบายหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์”


ในการเข้าร่วมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2568 พลังงานที่ใช้ในประเทศ 20% จะมาจากพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งรัฐบาลไต้หวันอนุมัติแผนส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ระยะเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยพลังงาน 20 % ที่จะมาจากพลังงานหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2568 นั้น เกือบ 66 % จะเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์


ไต้หวันได้ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง โดยมีบริษัทและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 ระบุว่าเมืองไถหนาน ทางตอนใต้ของไต้หวันติดตั้งระบบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากที่สุด โดยมีกำลังการผลิตในส่วนที่ติดตั้งแล้วสูงสุด 150 เมกะวัตต์ ตามด้วยเมืองชางฮัว เป็นอันดับสองด้วยกำลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต์ สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่มากขึ้นด้วยพลังงานสะอาดในประเทศ ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองที่สำคัญของไต้หวัน


“พลังงานสะอาดแสงอาทิตย์” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการลงทุนมหาศาลและการเห็นความสำคัญจนผลักดันเชิงนโยบายนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้พลังงานของคนในประเทศ ซึ่งสิ่งที่ได้ทางตรงคือใต้หวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้อีกด้วย
Comments


bottom of page