top of page

เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คลองผดุงกรุงเกษม


“คลองผดุงกรุงเกษม” คือคลองแรกในกรุงเทพฯ ที่ได้มีการนำเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ โดยหวังที่จะลดมลพิษ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสนับสนุนการใช้ระบบคมนาคมทางเรือมากขึ้น แต่ด้วยลักษณะคลองผดุงกรุงเกษมมีความยาวและเส้นทางทดลองเรือที่ค่อนข้างจำกัด จึงมีท่าเรือเพียง 11 ท่า เท่านั้น อย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้นและสามารถเป็นโมเดลในการพัฒนาคลองอื่นๆ ในประเทศไทยด้วยพลังงานสะอาด


“คลองผดุงกรุงเกษม” เคยเป็นอีกคลองที่เน่าเสียติดอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ จึงถูกเล็งเห็นโดยกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงเพียงการลอกคลอง เก็บขยะ หรือปรับปรุงภูมิทัศน์เท่านั้น แต่หมายถึงการนำ “เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” มาปรับใช้เพื่อสิ่งแวดล้อม


สำหรับเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเรือต่อใหม่ ที่ขับเคลื่อนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครัน ติด GPS กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 12 แผง ที่ติดตั้งบนหลังคาตัวเรือ รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 30 ที่นั่งรวมถึงวิลแชร์สำหรับผู้พิการด้วย โดยจุดเด่นของเรือคือลดมลพิษทางเสียงและควันพิษ เนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์


การให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ท่าเรือตลาดเทวราช ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งหมด 11 สถานี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยาและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง (MRT)


นวัตกรรมนี้ถูกนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และส่งเสริมการเดินทางทางเรือที่สะดวกกว่า ที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนการใช้เครื่องยนต์ที่สันดาปโดยน้ำมัน เปลี่ยนรูปแบบมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบคมนาคมในประเทศไทย ซึ่งหวังว่าพวกเราจะได้เห็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเช่นนี้ ในหลายๆ โมเดลในอนาคต


Comentários


bottom of page