top of page

เมืองโคราช กับการผลิตหญ้าเนเปียร์


ประเทศไทย เป็นประเทศที่พัฒนาและเติบโตโดยมีพื้นฐานจากเมืองเกษตรกรรม ซึ่งพืชไร่ที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ อย่าง ข้าวโพด อ้อย และ มันสำปะหลัง ก็ถือเป็นพืชที่โดดเด่นและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและปศุสัตว์ แต่ในปัจจุบันมีพืชเศรษฐกิจมาแรงตัวใหม่อย่าง “หญ้าเนเปียร์” ที่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานสะอาดจากก๊าซชีวภาพ

“หญ้าเนเปียร์” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง และน่าจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยได้ในอนาคต เพราะเกษตรกรสามารถขายหญ้าเนเปียร์ได้ถึง 2 ช่องทาง คือ เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในกลุ่มสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำได้ แล้วยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวภาพได้อีกด้วย


ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 พบว่า การใช้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง มาผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ และการใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ลักษณะทั่วไปของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่มีอายุหลายปี ทรงต้นเป็นกอตั้งตรง สูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีระบบรากแข็งแรง ชอบดินที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตสูง สัตว์ชอบกิน มีคุณค่าทางอาหารสูง โปรตีนหยาบประมาณ 10-12 % ที่อายุการตัด 60 วัน และทำหญ้าหมักได้ดี ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ เป็นหญ้าที่ไม่ติดเมล็ด จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นวัชพืช


การเตรียมท่อนพันธุ์จากต้นพันธุ์หญ้าที่มีอายุประมาณ 90 วัน นำต้นพันธุ์มาตัดเป็นท่อนๆ ให้มีข้อติดอยู่ไม่น้อยกว่าท่อนละ 2 ข้อ ต้นพันธุ์ 1 ต้น ตัดเป็นท่อนพันธุ์ได้ประมาณ 3 ท่อน นำไปขยายพันธุ์ โดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการปลูก 2-3 สัปดาห์ ให้กำจัดวัชพืชครั้งแรก จากนั้นควรกำจัดวัชพืชหลังการตัดทุกครั้ง พร้อมกับการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตอบสนองต่อการให้น้ำได้ดี หากให้น้ำแบบระบบพ่นฝอยทุกๆ 3-5 วัน หรือปล่อยน้ำเข้าแปลงทุกๆ 7-10 วัน จะสามารถผลิตหญ้าสดได้ตลอดทั้งปี


หญ้าเนเปียร์ เป็นพืชที่ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ย หากวันนี้เกษตรกรตัดหญ้าเนเปียร์ออกขาย พรุ่งนี้ ต้นหญ้าที่ถูกตัดจะงอกขึ้นมาใหม่ทันที เกษตรกรสามารถตัดต้นหญ้าเนเปียร์ออกขายได้ทุกๆ 2 เดือน แค่ลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์เพียงครั้งเดียว หากเกษตรกรดูแลจัดการแปลงปลูกอย่างดี สามารถเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ออกขายได้ยาวนานถึง 10 ปี นั่นหมายถึงความยั่งยืนของการมีเชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกษตรกรจะหันมาเห็นคุณค่า และปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างหญ้าเนเปียร์ เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนในระยะยาว ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด สร้างคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาวให้กับโลก และคุณภาพชีวิตของทุกคนได้อีกด้วยComments


bottom of page