top of page

เพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์ด้วย “พริก” ?


เชื่อหรือไม่?… ว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกักเก็บไฟฟ้าในแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วย “พริก” เราอาจจะเคยเห็นนวัตกรรมให้เศษผักเหลือทิ้งมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการทำแผงโซลาร์เซลล์โปร่งใสในประเทศฟิลิปปินส์มาแล้ว และวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบและทดลองใช้สาร “Capsaicin” ในพริก มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ “Perovskite” ในแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น


สาร Perovskite (เพอรอฟสไกต์) เป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับดูดจับแสงอาทิตย์ในแผงโซลาร์เซลล์ โดยสารชนิดนี้มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนรังสีอัลตราไวโอเลตและแสงให้กลายเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ ซึ่งเป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพมากกว่าสารชนิดอื่นในการผลิตโซลาร์เซลล์ แต่ด้วยโมเลกุลของสาร Perovskite ที่นำมาใช้ทำแผงโซลาร์เซลล์จะอยู่ในรูปของผลึกคริสตัล ส่งผลให้แสงแดดบางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นความร้อนมากกว่าแทนที่จะเป็นพลังงานไฟฟ้า เพราะฉะนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงต้องหาสารที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Perovskite ให้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือ “Capsaicin” ในพริกนั่นเอง


นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า Capsaicin ซึ่งเป็นสารให้ความเผ็ดร้อนในพริก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าของ Perovskite โดยการใช้เแคปไซซินเพียง 0.1% จะลดการสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนได้มากถึง 21.88% ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกนำมาทดลอง กลายเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถแปลงพลังงานได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Capsaicin ในพริกมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความคงตัวของผลึก Perovskite และช่วยลดการหักเหของแสงที่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนสะสม ส่งผลให้การแปลงพลังงานไฟฟ้าทำได้ดีขึ้น


ในอนาคตหากมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อมุ่งมั่นการนำพาโลกและมวลมนุษย์สู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อว่าอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอย่าง “พริก” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างคุณค่า และ รายได้มหาศาลให้เกิดขึ้น และที่สำคัญจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในอนาคต ตามปณิธานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่อยากเห็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน


Comments


bottom of page