top of page

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ด้วยโรงไฟฟ้าขยะที่กระบี่“มรกตแห่งอันดามัน” คือฉายาเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างจังหวัดกระบี่ สวรรค์ของนักเดินทางจากทั่วโลกที่ตั้งเป้าหมายว่าต้องมาเยือนสักครั้ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดเฉลี่ยปีละกว่า 120,000 ล้านบาท ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จังหวัดกระบี่ประสบปัญหาเรื่องการกำจัดขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเหมือนเงาตามตัว โดยมีขยะที่่กลบสะสมไว้มากกว่า 800,000 ตัน และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางเทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้ร่วมมือกับ “บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)” หรือ ACE ตั้ง “โรงไฟฟ้าขยะชุมชน”


พื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในที่ดินกว่า 250 ไร่ คือสิ่งที่หน่วยงานท้องถิ่นใช้เพื่อฝังกลบขยะในจังหวัด ซึ่งจากการคาดการณ์ อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในการจัดการขยะพบว่าขยะในบ่อฝังกลบและขยะเก็บใหม่รายวัน รองรับการนำขยะมากำจัดได้สูงสุดวันละ 450 ตัน สำหรับขยะในพื้นที่เทศบาล 14 แห่ง และ อบต. 48 แห่งของจังหวัดกระบี่


การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี เพราะนอกจากลดปัญหาเรื่องพื้นที่ฝังกลบแบบเดิมที่ก่อมลพิษตกค้างแล้ว ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะในระบบปิดของโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีการปล่อยน้ำเสีย จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือผลกระทบใดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแน่นอน ในขณะเดียวกันนั้นพบว่า ACE มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการนำน้ำชะขยะขุ่นข้นเป็นโคลนสีดำมาบำบัดจนกลายเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนน้ำดื่ม แล้วนำกลับไปใช้ในโรงไฟฟ้าได้ทั้งหมด


การแก้ไขปัญหาด้วยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและจัดการขยะล้นเมืองที่เป็นอีกมิติสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมของโลก ตามแนวคิด KRABI Goes Green ได้สำเร็จ


Commentaires


bottom of page