top of page

“รักษ์โลก” เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ที่บ้าน 🏡


เมื่อภาวะโลกรวนสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีการบันทึกใดในประวัติศาสตร์โลกมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นพายุขนาดใหญ่ที่อ่อนกำลังลงแล้วสามารถกลับมาทวีคูณความรุนแรงได้อย่างมหาศาล ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทะเลทรายมีพายุหิมะ หรืออุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นแบบสุดขั้วอย่างที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ล้วนเป็นผลกระทบจากการขาดความสมดุลทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และจะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกมากมายหากเรายังไม่ “เปลี่ยน” เพื่อช่วยกัน “หยุด” ไม่ให้โลกแปรปรวนชวนพิศวงมากไปกว่านี้🌏😄 .

👉แม้จะไม่สามารถทำให้อุณหภูมิความร้อน🔥ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นลดลงกลับไปให้เหมือนเก่าได้ แต่หากเราทุกคนช่วยกัน ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเอง หันมาปรับพฤติกรรมช่วยกันลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ ตั้งแต่ที่บ้าน ทั้งการเลือกใช้พลังงานสะอาด หรือช่วยกันลดการสร้างขยะ เมื่อแต่ละบ้านช่วยกันเปลี่ยน จนกลายเป็นหลายบ้าน และเกิดเป็นการรวมพลังร่วมกันในระดับชุมชน โลกที่แปรปรวนอันเนื่องมาจากภาวะโลกรวนจะกลับมาน่าอยู่ขึ้นได้อย่างแน่นอน🍀


การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในแต่ละปี นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนไม่ควรมองผ่าน เพราะ “ขยะ” คือหนึ่งตัวการสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันทำให้เกิดภาวะโลกรวน แต่ขยะกองใหญ่จะสามารถทุเลาเบาบางลงได้ถ้าทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy) ด้วยการนำขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด😄


👉“การแยกขยะ” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีพันธกิจในการกำกับดูแลพลังงานของประเทศอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) สร้างสรรค์โครงการ Wonder Waste! เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นโอกาส ที่นอกจากสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการแยกขยะแล้ว ยังสร้างแพลตฟอร์มการแยกขยะครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการคัดแยกขยะให้มีความซับซ้อนน้อยลง ด้วยการเริ่มจากแยกถังขยะหน้าบ้านออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะสร้างปุ๋ย ขยะสร้างพลังงาน และขยะสร้างเศรษฐกิจ จากนั้นจะมีรถเข็นเก็บขยะไฟฟ้าตามบ้าน และนำขยะที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาเข้ากระบวนการทำให้แห้ง เพื่อลดความชื้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ จากนั้นนำขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบจัดการขยะ โดยนำส่งขยะด้วยกล่องช่วยแยกขยะ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นขั้นตอนสุดท้าย และถุงแบบย่อยสลายได้ที่ใช้บรรจุเศษอาหารจะนำไปหมักและทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป


นอกจากนั้นเรายังสามารถช่วยกัน “รักษ์โลก” ด้วยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก อย่างเช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ หรือเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ EV ซึ่งช่วยลดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่ทำให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศอันจะนำไปสู่การเกิดภาวะโลกรวนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่สร้างความแปรปรวนให้โลกอยู่ในทุกวันนี้🍀🌏


แม้การ “ปรับ” อุณหภูมิโลกอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราทุกคนตั้งใจรวมพลังช่วยกัน “เปลี่ยน” พฤติกรรมที่ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อช่วยกันสร้างโลกใหม่ในวันหน้าที่ดีกว่าคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Comments


bottom of page