top of page

รถไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่อินเดีย


“รถไฟ” เป็นระบบการขนส่งหลักที่เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวอินเดีย ในเรื่องของอาหาร ยารักษาโลก คมนาคม หรืออื่นๆ มานานนับศตวรรษ ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาระบบคมนาคมด้วยรถไฟในประเทศอินเดีย ยังคงไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึง และปรับใช้กับรถไฟในอินเดีย ด้วยแนวคิดการใช้ “พลังงานสะอาด”เมื่อ 4 ปีก่อน ประเทศอินเดียได้เปิดตัวรถไฟที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เป็นขบวนแรก เป็นรถไฟดีเซลรางไฟฟ้า มีทั้งสิ้น 6 โบกี้ แต่ละโบกี้จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 16 แผงไว้บนหลังคาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า และแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนได้โดยการใช้แบตเตอรี่ได้นานอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเลยทีเดียว


รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ขบวนนี้ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างแรงกระเพื่อมในผู้คนและผู้มีอำนาจในประเทศอินเดียหันมาสนใจถึงข้อดีของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เห็นได้จากกรณีที่รัฐบาลอินเดียผุดนโยบายด้านพลังงานสะอาด โดยนิยามโปรเจคนี้ว่า “One Sun, One World, One Grid” และ “World Solar Bank” หรือ พระอาทิตย์หนึ่งดวง โลกหนึ่งใบ กริดหนึ่งกริด และธนาคารโซลาร์โลก เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดของประเทศให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการพัฒนาประเทศด้วยการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น


จากรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดและความสนใจของคนทั้งประเทศเมื่อมันวิ่งผ่าน นำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ระดับเมกกะโปรเจค ทั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอินเดียให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมหาศาลเข้าประเทศได้อีกด้วย


Yorumlar


bottom of page