top of page

"ชีวมวลอัดเม็ด" เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด และคุณค่าทางเศรษฐกิจ


“พลังงานอัดเม็ด” นวัตกรรมที่เคยเห็นในภาพยนตร์แห่งอนาคตหลายเรื่อง ทั้งพลังงานที่เติมเต็มความอิ่มให้มนุษย์ พลังงานที่ฟื้นฟูร่างกาย หรือ พลังงานที่สามารถขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ของหุ่นยนต์ ซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่สามารถเป็นจริงในโลกยุคปัจจุบัน แต่เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ดได้เกิดขึ้นแล้ว ในรูปแบบของ “ชีวมวลอัดเม็ด” หรือ Biomss Pellets

ชีวมวลอัดเม็ด คือการนำเศษวัสดุ พืชไร่ กากเหลือจากการเกษตรมาย่อยให้ง่ายต่อการบีบอัด เพื่อให้ขึ้นรูปลักษณะเป็นเม็ด ตัวอย่างซังข้าวโพด กะลาปาล์ม เปลือกไม้ หรือ เหง้ามันสำปะหลัง มาบด มาอัดเป็นแท่งขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป ทั้งในการให้ความร้อนและการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด หรืออัดแท่งนั้น เริ่มจากนำส่วนผสมที่จะใช้มาย่อยเสียก่อน จากนั้นจึงไล่ความชื้น เพื่อให้เผาไหม้ได้ดี จากนั้นก็ผสมวัตถุดิบต่างๆ ประมาณ 2-3 ชนิดให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้ว นำมาอัดให้แน่นแล้วขึ้นรูปตามที่ต้องการ จะเป็นเม็ดหรือเป็นแท่งขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานจากนั้นให้ระบายความร้อน เพื่อให้คงรูปไว้ได้นานๆ พอแข็งตัวดีแล้วก็บรรจุใส่หีบห่อตามต้องการ กระบวนการทั้งหมดนิยมใช้เครื่องจักรทำเป็นส่วนใหญ่แล้ว เพราะจะได้มาตรฐานการผลิตและมวลของเชื้อเพลิงที่คำนวณความต้องการได้

ซึ่งข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด อย่างแรกคือเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดมลภาวะปัญหาโลกร้อน ต่อมาคือทำให้ผู้ผลิตขนส่งสินค้าทำได้ง่ายขึ้นเมื่อขนส่งได้มากขึ้น นั่นแสดงว่าราคาชีวมวลอัดเม็ดก็จะถูกลงไปด้วย ส่วนผู้ใช้เองก็สามารถควบคุมได้ง่ายมากขึ้นสามารถที่จะตั้งเวลาใช้งานได้เลย ต่อมาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงมีคุณภาพสูง สามารถควบคุมความร้อนและการเผาไหม้ได้ดีกว่า สุดท้ายเชื้อเพลิงอัดเม็ดสามารถลดการเกิดของขี้เถ้า หากนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าลดต้นทุนการจัดการเรื่องนี้ไปได้มากเลยทีเดียว

หากมองในเรื่องของการลงทุนแล้ว พลังงานเชื้อเพลิงอัดเม็ดถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากในประเทศไทย เนื่องจากมีวัตถุดิบในการผลิตจากการเกษตรค่อนข้างมาก ยังไม่นับวัตถุดิบอื่นที่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย เพื่อดึงเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในอนาคตได้ อีกทั้งในประเทศไทยเรามีโรงงานเยอะ หากเราทำเชื้อเพลิงอัดเม็ดออกมาแล้วมีคุณภาพดี สามารถทำการตลาดที่มีคุณภาพได้ ที่สำคัญตอนนี้ยังมีคู่แข่งไม่มาก ซึ่งในแง่ธุรกิจเรามักจะได้เปรียบในเรื่องของฐานลูกค้าถ้าเริ่มก่อน

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด นอกจากจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้จากวัตถุดิบเหลือใช้ภายในสวน ในไร่ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากเกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)


Comments


bottom of page