top of page

E N E R G Y F O R L I F E

ถนอมโลกด้วยจักรยาน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เลือกใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งทั้งใน

ชีวิตประจำวันและกิจกรรมท่องเที่ยว

เพราะจักรยานเป็นยานพาหนะ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

E N E R G Y F O R L I F E

ทำความรู้จักขยะก่อนทิ้ง

ขยะมีค่า...ควรรู้จักให้ดีก่อนคิดจะทิ้ง
การจัดการขยะแต่ละประเภท

แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก่อนจะทิ้งลงถัง

ควรรู้จักขยะชิ้นนั้นก่อนว่า

คือขยะประเภทใด เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

จะนำขยะประเภทนั้นๆ ไปจัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูคลิปนี้เสร็จแล้ว มาสัญญากันนะ...

ว่าจะแยกทิ้งให้ถูกประเภท

E N E R G Y F O R L I F E

ลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษ แล้วหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด

ใครบ้างจะไม่ชอบ สภาพแวดล้อม

ที่สวยงาม วิวทิวทัศน์แสนเขียวขจี

ที่มาพร้อมกับอากาศสุดแสนบริสุทธิ์

แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้

อยู่คู่กับโลกเราไปได้นานเท่านาน

"ลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษ

แล้วหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด

เพื่อโลกที่สวยงามและบริสุทธิ์"
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

E N E R G Y F O R L I F E

การเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่เป็นมิตร

โลกของเราทุกวันนี้มีเทคโนโลยี

ที่ล้ำสมัยทำให้พวกเราทุกคนมีชีวิต

ที่สะดวกสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แต่สิ่งเหล่านี้ต้องแลกกับการใช้พลังงาน

อย่างมหาศาลและเพิ่มขึ้นๆ อยู่ตลอด

จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 

E N E R G Y F O R L I F E

โรงไฟฟ้าแม่แตง โรงไฟฟ้าประเภท ก๊าซชีวภาพ

หลายคนคงติดภาพจำว่า โรงไฟฟ้า

คือตัวร้ายของการสร้างมลพิษ

แต่ไม่ใช้สำหรับที่นี่ โรงไฟฟ้าแม่แตง

โรงไฟฟ้าประเภท ก๊าซชีวภาพ

ที่ได้มอบความแสงสว่างให้ชุมชน

ได้มีพลังงานสะอาดใช้

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำอีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

ขี้หมูกู้โลก “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”

ขี้หมูกู้โลก "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส"

เปลี่ยนขี้หมูและของเน่าเสียเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพที่ก่อให้เกิดความสุขแบบหมุนเวียนที่ช่วยเกื้อหนุนทุกคนในชุมชน

E N E R G Y F O R L I F E

โรงงานแป้งมันสำปะหลังสร้างพลังงานลดต้นทุนได้กว่า 100 ล้านบาท

ห้ะ!! โรงงานแป้งมันสำปะหลัง

สร้างพลังงานลดต้นทุนได้กว่า

100 ล้านบาท... เพราะที่นี่สามารถ

สร้างมูลค่ามันสำปะหลัง

โดยการนำกากมันสำปะหลัง

ไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า

เพื่อลดต้นทุน จนกลายมาเป็น

โบนัสพนักงานและโบนัสแก่โลกของเรา

และนี่คืออีกหนึ่งผลลัพธ์ของการ

ใช้พลังงานสะอาด

E N E R G Y F O R L I F E

ทำไมชาวบ้านและเกษตรกรรอบโรงงานแป้งมันสำปะหลังถึงยิ้มกว้างกว่าที่อื่น?

ทำไมชาวบ้านและเกษตรกร

รอบโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ถึงยิ้มกว้างกว่าที่อื่น?

ก็ได้ของดีจากโรงงานไปหนะซิ

ผลผลิตงอกงาม ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ย

แถมปลูกพืชหน้าแล้ง ทำให้มีรายได้

ตลอดทั้งปี แถมมีสุขภาพดีกันด้วย

เพราะทุกอย่างไร้สารเคมี

อยากรู้ไหมว่าของดีที่ว่าคืออะไร ?

E N E R G Y F O R L I F E

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

ไม่เพียงแต่ช่วยกำจัดขยะและสร้าง

พลังงานสะอาดที่ช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน

แต่ยังสร้างจิตสำนึก และให้องค์ความรู้

กับเด็กถึงการจัดการขยะ

ที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกอย่างถูกวิธี

E N E R G Y F O R L I F E

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวด หนองแขม

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

หนองแขม สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะ

กว่า 500 ตันต่อวัน แล้วไม่ส่งผล

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

เป็นโรงงานต้นแบบที่รักษามาตรฐาน

เพื่อการพัฒนาสู่โรงงานกำจัดขยะ

โรงต่อๆ ไปได้

E N E R G Y F O R L I F E

ทางออกปัญหาขยะ

ในเมื่อขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหา

ที่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

วิธีแก้ไขคือการลดการใช้

แต่เมื่อใช้แล้วสามารถคัดแยกขยะ

ก่อนทิ้งได้ ก็สามารถช่วยให้การจัดการ

กำจัดขยะเป็นไปได้ง่าย สะดวก

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

E N E R G Y F O R L I F E

วิถีชาวเกาะยาว ใช้พลังงานสะอาดสู้โควิด-19

คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า...

วิถีชาวเกาะยาวสู้โควิด-19

แล้วแบบนี้จะเอาพลังงานที่ไหนมาใช้

ในการขับเคลื่อนชีวิต?

แหงนหน้ามองฟ้าเจอดวงอาทิตย์

นี่หละพลังงานที่ตอบโจทย์ที่สุด

สำหรับพวกเขาชาวเกาะยาว

E N E R G Y F O R L I F E

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต

สถานที่ๆ ต่อยอดแนวคิด Zero Waste

รวบรวมขยะทั่วจังหวัดแล้วเปลี่ยนเป็น

พลังงานได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

นอกจากนั้นขยะที่เหลือจากกระบวนการ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยังถูกนำมา

รีไซเคิลและแปรรูปกลายเป็นสิ่งของ

ที่พวกเราคาดไม่ถึง

E N E R G Y F O R L I F E

ชาวภูเก็ตร่วมมือจัดการขยะให้เป็นศูนย์

ภูเก็ตแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว

แต่ในอีกมุมหนึ่งจำนวนขยะก็เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7% ในทุกปี

พี่น้องชาวภูเก็ตไม่นิ่งเฉยร่วมมือกัน

ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชาวบ้าน

หรือผู้ประกอบการ ต่างพากันเรียนรู้

เรื่องการจัดการขยะพร้อมกับลงมือทำ

E N E R G Y F O R L I F E

พลังของแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

การใช้ชีวิตด้วยพลังงานสะอาด

จากแผงโซลาร์เซลล์

ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป...

คุณสมพงษ์ อุส่าห์การ เกษตรกร

ที่เลือกจะเรียนรู้และลงมือใช้

โซลาร์เซลล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แถมยังคอยแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น

เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักการใช้พลังงาน

สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

E N E R G Y F O R L I F E

หาทางออกปัญหามูลไก่ของ รวมพรมิตรฟาร์ม

ปัญหามูลไก่ของ รวมพรมิตรฟาร์ม

สร้างปัญหาให้กับฟาร์ม

และชุมชนโดยรอบ

ทั้งเรื่องส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย

แล้วเค้ามีวิธีการอย่างไรนะ

ที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ไปดูกันเลย…

E N E R G Y F O R L I F E

โรงงานเลี้ยงไก่ เอาขี้ไก่ผลิตไฟฟ้า

ไข่ไก่พลังงานสะอาด

เกิดขึ้นที่ รวมพรมิตรฟาร์ม จ.ลำปาง

จากปัญหาขี้ไก่กลายเป็นพลังงาน

ที่สามารถหล่อเลี้ยงฟาร์มได้ 100%

แถมยังสามารถนำกากเหลือ

จากการหมักก๊าซและก๊าซชีวภาพ

ที่เหลือใช้ส่งต่อให้กับชุมชนโดยรอบ

ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

ยางพารา พลังงานสะอาด-พืชเศรษฐกิจของภาคใต้

พืชเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างยางพารา

ผลิตผลที่ได้กลับถูกใช้ไปไม่หมด

และถูกกำจัดทิ้ง

แบบไม่ได้ประโยชน์อะไร

แต่โรงไฟฟ้าชีวมวลเล็กๆ แห่งนี้

สามารถนำส่วนเหลือทิ้งมาผลิต

เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

E N E R G Y F O R L I F E

โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนเป็นมิตรต่อชุมชน

โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน

รับซื้อวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร

ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน

เพื่อนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาด

จากชีวมวล ที่นอกจากจะเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมแล้ว

ยังเป็นมิตรต่อชุมชนอีกด้วย

ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน

เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

E N E R G Y F O R L I F E

ฟาร์มหมูที่ผลิตไฟฟ้าจาก "ขี้หมู"

ทุกธุรกิจย่อมมีค่าใช้จ่ายมากมาย

หนึ่งในนั้นคือค่าไฟฟ้า แต่ฟาร์มหมูแห่งนี้

ไม่เคยต้องจ่ายค่าไฟอีกเลย

เมื่อได้เจอกับพลังงานสะอาด

จาก BIOGAS พลังงานทางเลือก

ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ที่นอกจาก

จะสามารถให้พลังงานไฟฟ้าแล้ว

ยังช่วยแก้ปัญหาของเสียได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

พาชม... ฟาร์มผลิต BIOGAS จากขี้หมู

ฟาร์มผลิต BIOGAS จากขี้หมู

นอกจากจะสามารถผลิตเป็นไฟฟ้า

พลังงานสะอาดหล่อเลี้ยงฟาร์มหมูได้แล้ว

ยังสามารถช่วยเหลือชุมชนในการ

ประหยัดค่าแก๊สหุงต้มในชีวิตประจำวัน

กว่า 58 ครัวเรือน ได้อีกด้วย

พลังของขี้หมูที่ทุกคนเคยรังเกียจ

ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่หลายคน

หลงรักไปแล้ว...

E N E R G Y F O R L I F E

น้ำเสียจากการเกษตรมันสำปะหลัง สู่การแปลงผันเป็นพลังงานสะอาด

น้ำเสียจากการเกษตรมันสำปะหลัง

ถูกนำมาบำบัดโดยผลิตเป็นพลังงาน

ทางเลือกอย่าง BIOGAS

ที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน

น้ำมันเตา ผลิตไฟฟ้าให้กับโรงงานแป้ง

ใช้เป็นก๊าซ NGV และยังได้น้ำผสมปุ๋ย

หลังการหมักที่สามารถนำไปใช้

ในการเกษตรได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

คุณค่าจากของเหลือใช้ทางการเกษตร สู่การปรับใช้พลังงานสะอาด

ประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

ซึ่งของเหลือใช้จากการเกษตรนั้น

มีมากมายมหาศาล

แต่ด้วยแนวคิดการเกษตรเพื่อพลังงาน

ของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพแห่งนี้

สามารถทำให้เราใช้ผลผลิต

จากการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า

และเกิดเป็นพลังงานสะอาด

ที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

E N E R G Y F O R L I F E

โรงพยาบาลท่าสองยางใช้พลังงานสะอาดเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย

โรงพยาบาลท่าสองยาง...

โรงพยาบาลที่เลือกใช้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

สามารถลดค่าไฟได้สูงสุด 10% ต่อเดือน

จนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ

ผู้ป่วยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การบริการ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

E N E R G Y F O R L I F E

โรงพยาบาลท่าสองยาง... โรงพยาบาลชุมชนบริเวณชายแดน

โรงพยาบาลท่าสองยาง

โรงพยาบาลชุมชนบริเวณชายแดน

ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเขา

ทำให้การเดินทางยากลำบาก 
ถึงเวลาที่ปัญหาเหล่านี้ต้องถูกแก้ไข คนไข้มาไม่ได้ก็ต้องพาบุคลากร

โรงพยาบาลบุกไปหาคนไข้ให้ถึงที่

แต่การทำเช่นนี้ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หนึ่งสิ่งที่ทำได้คือ

เลือกใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

E N E R G Y F O R L I F E

ของเสียจากปาล์มน้ำมันสู่การผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจรอง

ของภาคใต้... ใครจะไปคิดว่า

โรงงานปาล์มน้ำมันจะรักษ์โลกได้ขนาดนี้

ได้น้ำมันเราก็ขาย ส่วนน้ำเสียที่เหลือ

ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นก๊าซชีวภาพ

และนำเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าได้

พอผลิตไฟฟ้าเสร็จน้ำเหล่านั้นก็จะถูก

บำบัดจนได้คุณภาพและมีคุณสมบัติของ

ปุ๋ยสามารถนำมารดต้นปาล์มได้อีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

BIOGAS โรงงานปาล์มน้ำ

ในอดีตน้ำเสียที่ไร้ค่าจากการผลิตปาล์ม

น้ำมัน สร้างมลภาวะทางอากาศ

ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

แถมก๊าซมีเทนที่ลอยออกมา

ยังทำลายชั้นบรรยากาศ

แต่ทุกวันนี้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป

เพราะสิ่งที่เรียกว่า BIOGAS 

INSPIRED

bottom of page