E N E R G Y F O R L I F E

ถนอมโลกด้วยจักรยาน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เลือกใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งทั้งใน

ชีวิตประจำวันและกิจกรรมท่องเที่ยว

เพราะจักรยานเป็นยานพาหนะ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

E N E R G Y F O R L I F E

ทำความรู้จักขยะก่อนทิ้ง

ขยะมีค่า...ควรรู้จักให้ดีก่อนคิดจะทิ้ง
การจัดการขยะแต่ละประเภท

แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก่อนจะทิ้งลงถัง

ควรรู้จักขยะชิ้นนั้นก่อนว่า

คือขยะประเภทใด เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

จะนำขยะประเภทนั้นๆ ไปจัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูคลิปนี้เสร็จแล้ว มาสัญญากันนะ...

ว่าจะแยกทิ้งให้ถูกประเภท

E N E R G Y F O R L I F E

ลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษ แล้วหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด

ใครบ้างจะไม่ชอบ สภาพแวดล้อม

ที่สวยงาม วิวทิวทัศน์แสนเขียวขจี

ที่มาพร้อมกับอากาศสุดแสนบริสุทธิ์

แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้

อยู่คู่กับโลกเราไปได้นานเท่านาน

"ลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษ

แล้วหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด

เพื่อโลกที่สวยงามและบริสุทธิ์"
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

E N E R G Y F O R L I F E

การเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่เป็นมิตร

โลกของเราทุกวันนี้มีเทคโนโลยี

ที่ล้ำสมัยทำให้พวกเราทุกคนมีชีวิต

ที่สะดวกสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แต่สิ่งเหล่านี้ต้องแลกกับการใช้พลังงาน

อย่างมหาศาลและเพิ่มขึ้นๆ อยู่ตลอด

จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 

E N E R G Y F O R L I F E

โรงไฟฟ้าแม่แตง โรงไฟฟ้าประเภท ก๊าซชีวภาพ

หลายคนคงติดภาพจำว่า โรงไฟฟ้า

คือตัวร้ายของการสร้างมลพิษ

แต่ไม่ใช้สำหรับที่นี่ โรงไฟฟ้าแม่แตง

โรงไฟฟ้าประเภท ก๊าซชีวภาพ

ที่ได้มอบความแสงสว่างให้ชุมชน

ได้มีพลังงานสะอาดใช้

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำอีกด้วย

E N E R G Y F O R L I F E

ขี้หมูกู้โลก “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”

ขี้หมูกู้โลก "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส"

เปลี่ยนขี้หมูและของเน่าเสียเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพที่ก่อให้เกิดความสุขแบบหมุนเวียนที่ช่วยเกื้อหนุนทุกคนในชุมชน

INSPIRED

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA