top of page

How To โซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

เทคนิคทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

เทคนิคง่ายๆ การทำความสะอาด

แผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยตัวเอง

ฝุ่นละอองและเขม่าต่างๆ ที่เกาะอยู่

บนแผงโซลลาร์เซลล์ อาจทำให้

แผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ การทำความสะอาด

จึงเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษา

ระบบทำงานของแผงโซลาร์เซลล์

E N E R G Y F O R L I F E

กำเนิดเซลล์แสงอาทิตย์

กว่าจะมีแผงโซลาร์เซลล์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นการกำเนิดเซลล์แสงอาทิตย์ และทดลองการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ เริ่มด้วยการใช้งานในด้านอวกาศและถูกพัฒนามาใช้งานบนพื้นโลก จนได้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

E N E R G Y F O R L I F E

ชนิดของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ แผงโซลาร์เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซลาร์เซลล์อะมอร์ฟัส ทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะของแผงที่แตกต่างกัน และประสิทธิภาพในการทำงานก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานที่เหมาะสม

E N E R G Y F O R L I F E

ประเภทของการ DIY อุปกรณ์โซลาร์เซลล์

ใช่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใดก็ได้ มาดูกันว่าการ DIY เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะเหมาะกับการจ่ายกระแสไฟของแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใดได้บ้าง

E N E R G Y F O R L I F E

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในองศาต่างๆ

การผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และองศาในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้า

E N E R G Y F O R L I F E

ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์

แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมากในการผลิตไฟฟ้า เพราะฉะนั้นการนำมาใช้งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงโซลาร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

E N E R G Y F O R L I F E

อุปกรณ์เบื้องต้นในระบบโซลาร์เซลล์

อุปกรณ์เบื้องต้นในระบบโซลาร์เซลล์ เนื่องจากแสงอาทิตย์เมื่อส่งพลังงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์แล้วทำให้กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจึงยังไม่สามารถนำพลังงานมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บและผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเอง

E N E R G Y F O R L I F E

การคำนวณระบบออกแบบโซลาร์เซลล์

การคำนวณแบบง่ายๆ ก่อนออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ แน่นนอนว่าแต่ละบ้านคงใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน จึงตอบไม่ได้เลยว่าควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไร ใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไร เพราะฉนั้นอย่างแรกที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจก็คือ การคิดคำนวณการใช้ไฟ ถึงจะสามารถออบแบบของระบบแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างคุ้มค่า

E N E R G Y F O R L I F E

โซลาร์เซลล์ แบบ ออนกริด ออฟกริด และไฮบริด

3 ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากแผ่นโซลาร์เซลล์ทำให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรงจึงต้องมีระบบต่างๆ มารองรับ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจึงจะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ โดยระบบโซลาร์เซลล์จะแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบก็มีการใช้งานที่แตกต่างกัน

E N E R G Y F O R L I F E

การเลือกสายไฟให้เข้ากับระบบโซลาร์เซลล์

การเลือกสายไฟให้เข้ากับระบบโซลาร์เซลล์ สายไฟทำหน้าที่เป็นเหมือนถนนให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านไปยังส่วนต่างๆ ในระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งสายไฟแต่ละแบบก็มีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สายไฟ DC และสายไฟ AC

E N E R G Y F O R L I F E

คอนโทรชาร์จ โซลาร์เซลล์

คอนโทรชาร์จ โซลาร์เซลล์ (solar charge controller) หรือที่อีกหลายคนเรียกว่า โซลาร์ชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่ มีคุณสมบัติเพื่อคอยควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลเข้าสู่แบตเตอรี่ของระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อเก็บกระแสไฟนำมาใช้งานตามที่เราออกแบบไว้

E N E R G Y F O R L I F E

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์

E N E R G Y F O R L I F E

การต่ออนุกรมแผงโซลาร์เซลล์

การต่ออนุกรมแผงโซลาร์เซลล์ ขั้นตอนการต่ออนุกรมแผงโซลาร์เซลล์ง่ายๆ นิยมใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆ ทั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ไฟบ้าน และยังนำไปใช้กับระบบโซลาร์เซลล์รูฟทอปอีกด้วยครับ

E N E R G Y F O R L I F E

การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาน

การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาน ขั้นตอนการต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนานมีขั้นตอนง่ายๆ โดยการต่อแบบขนาน นิยมนำไปใช้ชาร์จกับแบตเตอรี่ เพราะทำให้ค่าแอมป์เพิ่มขึ้น จึงทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วขึ้น

E N E R G Y F O R L I F E

วิธีเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ โมโน & โพลี

แนะนำวิธีเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ โมโน & โพลี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลารเซลล์ในปัจจุบันก้าวไกลมาก ทำให้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนและแบบโพลีมีประสิทธิภาพไม่ต่างกันมาก จึงทำให้แผงโซลาร์เซลล์ทั้ง 2 แบบใช้งานได้ดีเหมือนกัน

E N E R G Y F O R L I F E

โซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ทราบมั้ยครับว่า ยังมีโซลาร์เซลล์แบบหนึ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ โดยใช้หลักการที่เรียกว่า Stand Alone System คือหลักการใช้โซลาร์เซลล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บไฟ แต่จะใช้งานก็ต่อเมื่อมีแสงแดดเท่านั้น คือใช้งานช่วงกลางวัน ต่อตรงจากแผ่นโซลาเซลล์เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า DC ได้เลย

E N E R G Y F O R L I F E

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ถ้าแดดไม่แรง...จะไม่มีพลังงาน จริงหรือ?

E N E R G Y F O R L I F E

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับผู้ใช้โซลาร์เซลล์ 

ช่วงที่ฝนตกบ่อย ฟ้าผ่าก็บ่อยจะทำอย่างไรดี? เรามีคำตอบ : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับผู้ใช้โซลาร์เซลล์

bottom of page