รายการคนบันดาลไฟ 2 
 E N E R G Y F O R L I F E 


สารคดีเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 4 ชนิดคือโซลาร์เซลล์ W2E / biogas / biomass

ให้ความรู้ทั้งในด้านการจัดการ การผลิต การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ รวมทั้งผลต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 -13.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34
ดำเนินรายการโดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

คนบันดาลไฟปี2

Clean Energy for Life
ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563

CONTACT >

T: 02-158-6122 ต่อ 711-712

© 2020-2021 by TVBURABHA